april 17

De ‘Financiële Vooruitblik bij Scheiden’: voor inzicht in je financiële situatie

Ga je scheiden? Wat zijn nu verstandige financiële keuzes? En wat zijn de gevolgen van de financiële afspraken die zijn vastgelegd in het scheidingsconvenant? Ruim 40% van de gescheiden mensen heeft achteraf spijt van de gemaakte financiële afspraken met hun ex-partner. Deze mensen hebben vaak geen inzicht in de gevolgen van de financiële afspraken die.

april 17

Wie regelt de zaken van een dementerende ouder?

  Stel, je vader of moeder is dement. Je vraagt je af wie zijn of haar zaken mag regelen. En, wat kan je doen als je hun huis wilt verkopen? Wat als iemand zelf niet meer kan handelen? Er zijn bepaalde situaties waarin iemand zijn wil niet of niet goed duidelijk kan maken. Denk hierbij.

april 17

Ondercuratelestelling, bewindvoering en mentorschap, wat is het verschil?

Er zijn mensen die extra bescherming nodig hebben bij het nemen van belangrijke beslissingen. Zij kunnen deze beslissingen niet goed zelfstandig maken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verstandelijk beperkten, verslaafden, psychiatrisch patiënten of dementerenden. De volgende maatregelen zijn hiervoor in het leven geroepen: ondercuratelestelling, bewindvoering en mentorschap. Een curator, bewindvoerder of mentor neemt dan beslissingen.

Nieuwer Ouder 1 2 3 13 14