De scheiding snel en goed regelen. Veel van mijn klanten hebben deze wens. Het gewoon zakelijk houden en het niet meer hebben over emoties. Er is immers al zoveel ruzie geweest en al zoveel gehuild. Nu even niet. Nu is het tijd om zaken te regelen. Toch blijkt aan tafel vaak dat een van de partners boos of juist ontzettend verdrietig wordt, waardoor het voeren van een zakelijk gesprek over bijvoorbeeld het verdelen van vermogen of alimentatie helemaal niet meer mogelijk is.

Dat is niet gek als je weet dat als je met elkaar communiceert je dit maar voor 7% verbaal met woorden doet. De rest van de communicatie wordt bepaald door je intonatie, de manier waarop je iets zegt (38%) en je lichaamstaal, dat zijn je houding en je uitdrukking (55%). Als je je dit realiseert, begrijp je ook dat het er niet zozeer om gaat wat je zegt, maar veel meer om hoe je iets zegt en met welke uitstraling of intentie.

Als jij dus ontzettend kwaad bent op de partner, zal dit merkbaar zijn aan je stem (je praat bijvoorbeeld hard en met een verhoogde stem) en aan je lichaamstaal (je kijkt bijvoorbeeld boos, maakt drukke gebaren of slaat met je vuist op tafel).

Als er teveel emoties meespelen bij wat je nu eigenlijk tegen je partner wilt zeggen, zal je partner je niet goed kunnen horen en begrijpen. Als je partner dan toch reageert, kan het zijn dat jij jouw gevoelens weer projecteert op wat je partner tegen jou zegt. Ook kan je partner hier dan weer emotioneel op reageren: emoties zijn namelijk erg besmettelijk. Ook bepalen ze hoe je elkaar ziet.
Je begrijpt al dat je voor dat je het weet in een hoogoplopende ruzie kunt belanden, waardoor een constructief gesprek niet mogelijk is.

Als emoties hoog zitten tijdens een mediationgesprek, kan daar dan ook niet zomaar overheen gestapt worden. Integendeel, deze emoties behoeven aandacht.

Als ik merk dat één of beide partners aan de mediationtafel boos of verdrietig is, sta ik daar eerst bij stil door te vragen wat er speelt. Een geuite emotie is een zakkende emotie, waardoor het gesprek daarna mogelijk kan worden vervolgd. Door de emotie te bespreken kan het daarnaast ook voor de andere partner duidelijk worden wat er bij de ander speelt, wat vaak leidt tot meer begrip en een verbetering van de communicatie.

Stop emoties daarom niet weg als je aan de mediationtafel zit. Emoties zijn wegwijzers naar onderliggende angsten, zorgen, behoeftes en wensen. Het uiten en vervolgens onderzoeken van spelende emoties kan heel verhelderend zijn en ook een positieve uitwerking op het verloop van het mediationtraject hebben.

 

Hulp nodig of meer weten?

Neem contact met me op via info@advocatenpraktijkdenhollander.nl of 010-5013230.