Online Mediation

Normaal gesproken vinden de mediationgesprekken plaats op kantoor. Er zijn echter situaties waarin dat niet mogelijk is. Zo kan het zijn dat één van de partijen in het buitenland woont of dat er, zoals in de periode van de Corona-crisis, zoveel mogelijk afstand van elkaar moet worden gehouden. In die gevallen is online mediation een goed alternatief. De gesprekken worden daarbij online, via een videoverbinding, gehouden.

Mediation via videobellen

Het traject wijkt niet af van een regulier mediationtraject. Het enige verschil is dat de gesprekken online plaatsvinden. Ik maak daarbij gebruik van het programma Jitsi Meet, dat is ingebouwd op een beveiligde pagina op mijn website.

Beide partijen krijgen daarbij per email de link naar mijn website met een wachtwoord toegestuurd. Via deze link kunnen de partijen óf ieder achter hun eigen computer of mobiele telefoon óf samen achter één computer op het afgesproken tijdstip inloggen. Vervolgens zie ik beide partijen en spreek met hen via het beeldscherm.

Uitgangspunten bij online mediation

Van belang bij online mediation is wel dat beide partijen zich realiseren dat dezelfde regels gelden als bij een regulier mediationtraject. Zo geldt ook hier dat alles wat tijdens een mediationtraject besproken wordt geheim en vertrouwelijk blijft. Als mediator moet ik er dan ook op kunnen vertrouwen dat er geen andere mensen bij de partijen in de ruimte aanwezig zijn en dat het gesprek niet wordt opgenomen.

Verder hanteer ik bij online mediation als uitgangspunt dat ik de partijen eenmaal tijdens het mediationtraject zie. Dit kan ook in een latere fase. Ik doe dit om de identiteit van de partijen te kunnen vaststellen. Verder is dit belangrijk om te kunnen vaststellen of de wil tot ondertekening van het convenant of de vaststellingsovereenkomst overeenkomt met de online gegeven verklaring.

Een mooi alternatief voor uitzonderlijke situaties

In de praktijk blijkt dat, ook al is deze manier van communiceren afstandelijker dan wanneer je elkaar ziet en in de ogen kan kijken, online mediation een mooi alternatief is voor uitzonderlijke situaties.

Videobellen bij een-op-een gesprekken

Uiteraard is videobellen ook mogelijk bij een-op-een gesprekken.

Voor meer informatie over online mediation, neem contact op of stuur een email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.

CONTACT

Havendam 7
3262 AE Oud-Beijerland
Telefoon: 0186 – 203033 / 010 – 5013230
Fax: 010 – 8922922
Email: info@advocatenpraktijkdenhollander.nl

SCHEIDING GOED VOORBEREIDEN?

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en ontvang het gratis e-book met 6 stappen om een scheiding voor te bereiden.