Parenting coordination

Parenting coordination is een voor Nederland nieuwe vorm van conflictoplossing na (echt)scheiding.

Wat is parenting coordination?

Via parenting coordination kunnen ouders geschillen over de uitleg of wijziging van afspraken in het ouderschapsplan oplossen zonder naar een rechter te gaan. Het belang van het kind staat bij deze vorm van conflictoplossing voorop.

Wanneer kan parenting coordination worden ingezet?

Parenting coordination kan ingezet worden als er tussen ouders discussies zijn over het uitvoeren en/of naleven van bijvoorbeeld:

  • (Kleine) wijzigingen in het ouderschapsplan;
  • Zorg- of vakantieregeling;
  • Afspraken rondom gebeurtenissen die een enkele keer voorkomen, zoals een jubileum, bijzondere verjaardag of de keuze voor onderwijs;
  • (Kleine) alimentatiegeschillen.

Op zoek naar een gezamenlijke oplossing

Parenting coordination werkt heel oplossingsgericht. De parenting coordinator (PC) zoekt namelijk samen met jullie naar een passende oplossing, zodat een procedure bij de rechtbank vermeden kan worden. Anders dan een mediator mag een PC met andere betrokkenen overleggen en kan hij/zij ook de kinderen in het proces betrekken door met hen in gesprek te gaan.

De PC kan de knoop doorhakken

Komen jullie ondanks de begeleiding van een parenting coordinator toch niet tot een gezamenlijke oplossing? De parenting coordinator kan dan de knoop doorhakken door een voorstel of aanbeveling te doen of zelfs een bindend advies te geven.

Voorbeelden van zaken waarin de PC kan beslissen

Aan wat voor zaken moet je dan denken?

Voorbeelden van zaken waarin een PC een bindend advies kan geven zijn:

  • duurt de zorgregeling tot zondagavond of tot maandagochtend
  • gaat ons kind naar voetbal of naar hockey
  • zijn de kinderen de eerste drie weken van de zomervakantie bij vader of bij moeder

Voorbeelden van zaken waarin een PC een aanbeveling of voorstel kan doen:

  • geschil over de schoolkeuze
  • toestemming voor vakantie in het buitenland
  • binnenlandse verhuizingen, als de zorgregeling niet hoeft te worden aangepast en de school en sociale omgeving van de kinderen niet hoeft te worden gewijzigd

Hulp van een PC inroepen

Ouders kunnen bij het afwikkelen van hun scheiding in hun ouderschapsplan opnemen dat zij bij problemen waar zij samen niet uitkomen de hulp van een (bepaalde) PC inroepen. Maar ouders kunnen uiteraard ook zonder een PC clausule in een ouderschapsplan een PC in de arm nemen.

De effectiviteit van de werkwijze van de PC is in andere landen bewezen. Ex-partners kunnen zonder rechter tot een vergelijk komen, waarbij de PC meer bevoegdheden heeft dan een mediator.

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze manier van conflictoplossing, kijk dan op www.parentingcoordination.nl.

Meer informatie lees je in deze blog. Wil je meer weten over PC, neem dan contact op of stuur een email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.