Mediator bij scheiding: proces, kosten en voordelen

Als je besluit om uit elkaar te gaan met je partner moet er veel geregeld worden. Een scheiding is vaak emotioneel een grote klap. Terwijl je dit verwerkt, moet je belangrijke beslissingen nemen over bijvoorbeeld de verdeling van zorg over kinderen, alimentatie, pensioenregelingen, de woning en andere materiële zaken. Het liefst maak je beslissingen waar je de komende jaren achter blijft staan. Jullie hebben daarom allebei belang bij een goede verdeling en een soepel proces. Het kan gunstig zijn een neutrale partij in te schakelen die ondersteunt in de bemiddeling tussen jullie beiden. Graag vertel ik je meer over de scheidingsmediator en de voordelen hiervan.

Wat is een mediator?

Mediation is een vorm van conflictoplossing. Hierbij wordt een onafhankelijke mediator ingeschakeld die beide partijen begeleidt naar het vinden van een oplossing voor een conflict of geschil. Een mediator kijkt objectief naar de situatie en begeleidt de gesprekken tussen beide partijen. Deze persoon fungeert dus als gespreksleider, maar legt geen beslissingen op, zoals een rechter dat wel kan doen. Het doel is om tot een gezamenlijke oplossing te komen waar beide partijen achter staan.

Een scheidingsmediator werkt vanuit vertrouwelijkheid en vrijwilligheid. Zowel de betrokken partijen als de mediator houden de gesprekken binnen de kamer. Buiten de gesprekken wordt geen informatie met derden gedeeld. Op die manier is er sprake van vertrouwelijkheid. Vrijwilligheid wil zeggen dat beide partijen bereid zijn om te proberen de conflicten of meningsverschillen op te lossen, en dus ook tijdens de gesprekken actief mee willen denken.

Wat doet een mediator bij een scheiding precies?

Een scheidingsmediator wordt vaak ingeschakeld als de emoties hoog oplopen tijdens een scheiding óf als beide partijen de scheiding zo goed mogelijk willen regelen, omdat er bijvoorbeeld kinderen in het spel zijn. Een mediator voert enkele gesprekken met beide partijen, eerst een algemeen gesprek en daarna een aantal gesprekken over de grootste discussiepunten. Tijdens de gesprekken probeert hij of zij door te dringen naar de kern van het conflict of het meningsverschil. De scheidingsmediator probeert een sfeer te creëren waarin beide partijen naar elkaar luisteren, en open en eerlijk met elkaar communiceren. Op die manier wordt gezocht naar oplossingen waar beide partijen achter staan. Het is daarom belangrijk dat de partijen actief willen meedoen aan het gesprek en gemotiveerd zijn om tot overeenstemming te komen.

Hoe lang duurt een scheiding met mediator?

Een scheiding kan een slopend proces zijn. Jullie moeten het eens worden over belangrijke zaken. Als hierover conflicten ontstaan, kan het proces nog wel eens lang duren. Door het inschakelen van een scheidingsmediator verloopt het proces sneller dan via een rechtbankprocedure. Gemiddeld duurt een scheiding via een mediator inclusief de juridische afhandeling bij de rechtbank en de gemeente ca. vier maanden. Een scheiding via een rechtbankprocedure duurt, zeker gelet op de huidige wachttijden, één tot soms wel twee jaar.

Tijdens de gesprekken met een mediator kom je tot afspraken, waar je het samen over eens bent geworden. Dit voorkomt dat je lijnrecht tegenover elkaar komt te staan in een rechtbank, waar de rechter de beslissingen oplegt. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het belangrijk dat ook hun belangen behartigd worden. Met een mediator maak je afspraken waar iedereen zich in kan vinden en die dus vaak ook toekomstbestendiger zijn.

De voordelen van een mediator op een rijtje

Het inschakelen van een scheidingsmediator heeft een aantal voordelen:

  • Het inschakelen van een scheidingsmediator is goedkoper dan wanneer beide partijen ieder een eigen advocaat moeten inschakelen. De mediator werkt voor beide partijen, wat scheelt in de kosten. Ieder betaalt de helft van de kosten.
  • Met mediation verloopt de scheidingsprocedure sneller dan via de rechtbank.
  • De belangen van de kinderen worden beter behartigd dan in de rechtbank.
  • Een mediator zorgt ook voor de juridische afhandeling van de scheiding. Als de mediator ook advocaat is, doet hij/zij dit zelf. En anders werkt de mediator samen met een advocaat die de juridische afhandeling verzorgt.
  • Je komt tot afspraken waar iedereen achter staat en die dus ook toekomstbestendiger zijn. Dit voorkomt dat je nog jarenlang discussies houdt.
  • Over het algemeen leidt mediation tot betere verhoudingen tussen de partijen, waardoor de scheiding op een goede manier afgesloten kan worden.

Kosten scheidingsmediator

De kosten voor een scheidingsmediator variëren per mediator. In mijn praktijk bedragen de kosten van een scheidingsmediationtraject gemiddeld ca. € 3.000,00. Afhankelijk van hoe snel de partijen tot afspraken komen, kunnen deze kosten minder of meer zijn. Het voordeel is wel dat deze kosten door beide partijen gedeeld worden, in tegenstelling tot de kosten van een advocaat die maar door één van de partijen wordt ingeschakeld en dus alleen door deze partij moeten worden betaald. Daarnaast verloopt het proces sneller en kan de scheidingsmediator helpen met de juridische afhandeling. Je loopt niet het risico dat een rechter bepaalt hoe de afspraken met je ex-partner eruit komen te zien, die immers ook negatief kunnen uitvallen. Met mediation kom je onder begeleiding tot oplossingen die voor alle betrokkenen wenselijk zijn.

Heb je toch twijfels over de kosten? In sommige gevallen vergoedt de overheid een deel van de kosten van een mediationtraject. Dit hangt af van het inkomen van jou en je ex-partner en het eigen vermogen. Er is dan altijd wel sprake van een eigen bijdrage van minimaal € 59,00 per persoon, maar een grootste deel van de kosten wordt vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Hiervoor hoef je zelf niets te doen. De mediator dient de aanvraag voor gefinancierde rechtshulp, de zgn. toevoeging, in bij de Raad van Rechtsbijstand. Daarnaast zijn er sommige rechtsbijstandverzekeringen die mediation vergoeden. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je dit navragen bij de verzekeringsmaatschappij.

Zijn deze kosten aftrekbaar?

Over het algemeen zijn de kosten die je maakt bij een scheidingsmediator niet aftrekbaar bij de aangifte van je inkomstenbelasting, met één uitzondering. Kosten die je maakt voor berekenen van de alimentatie zijn aftrekbaar voor degene die recht heeft op de alimentatie. Een scheidingsmediator kan dit voor je specificeren op de factuur.

Scheidingsmediator Petra den Hollander van Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander

Vanuit Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander werk ik als gespecialiseerd familierechtadvocaat en scheidingsmediator en ben ik aangesloten bij de vFAS, de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators. Het verschil met andere scheidingsmediators is dat ik naast de studie rechten en de beroepsopleiding voor de advocatuur ook een juridische specialisatieopleiding familierecht heb gevolgd met aansluitend een scheidingsmediationopleiding. Daarnaast heb ik ook een aantal coachopleidingen gedaan (NLP-coaching, scheidingscoaching, systemisch coachen).

Als vFAS-advocaat-scheidingsmediator ben ik daarom èn juridisch goed onderlegd èn goed in staat om de emotionele kant van een scheiding te begeleiden. Als advocaat maar ook als vFAS-lid ben ik verplicht om jaarlijks zowel juridische als vaardighedencursussen te volgen. Dit om de deskundigheid en de kwaliteit van mijn dienstverlening te kunnen blijven waarborgen.

In mijn werk als advocaat en mediator help ik scheidende stellen om het eens te worden over alle grote beslissingen waar ze tijdens de scheiding mee te maken krijgen. In mediation staan persoonlijke en juridische ondersteuning centraal. Ik vind het belangrijk dat als je gaat scheiden je samen tot afspraken kan komen waar je beiden achter kan staan. Zodra er overeenstemming is bereikt, leg ik de gemaakte afspraken vast in een scheidingsconvenant. Als advocaat verzorg ik vervolgens de juridische afhandeling van de scheiding bij de rechtbank en de inschrijving van de beschikking bij de gemeente.

All-in-mediationtraject

Scheidingen zijn vaak een grote klap voor alle betrokkenen. Daarom bied ik ook het uitgebreide all-in-mediationtraject ‘In 7 stappen weer je gelukkige zelf zijn!’ aan. In dit traject besteden we eerst aandacht aan emoties en creëren we ruimte voor heldere communicatie. We zorgen ervoor dat jullie beiden helderheid hebben in het hoofd en met wat meer afstand naar de situatie kunnen kijken. Nadat de emoties wat gezakt zijn, gaan we aan de slag met de zakelijke en financiële kant van de scheiding.

Mediation ná de scheiding

In sommige gevallen is er ook ná de scheiding behoefte aan mediation. Wellicht zijn de omstandigheden veranderd en wil je andere afspraken maken. Of misschien verloopt de communicatie tussen jou en je ex-partner, en eventueel de kinderen, niet zoals je had gehoopt. Ook dan kan mediation worden ingezet om een gezamenlijke oplossing te vinden.

Wil je meer informatie over mediation bij een scheiding? Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen per telefoon of e-mail om te kijken hoe we je verder kunnen helpen.

CONTACT

Havendam 7
3262 AE Oud-Beijerland
Telefoon: 0186 – 203033 / 010 – 5013230
Fax: 010 – 8922922
Email: info@advocatenpraktijkdenhollander.nl

SCHEIDING GOED VOORBEREIDEN?

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en ontvang het gratis e-book met 6 stappen om een scheiding voor te bereiden.