Het all-in scheidingsmediationtraject: ‘In 7 stappen weer je gelukkige zelf zijn!’

Een beslissing om te gaan scheiden wordt meestal niet van de een op de andere dag genomen. Hier gaan meestal al langere tijd problemen aan vooraf. Zo kan het zijn dat je al heel lang jezelf niet meer kan zijn in jullie relatie. Of je mist de laatste tijd het hebben van tijd voor elkaar maar ook voor jezelf. Dit kan gepaard gaan met veel ruzies. Van echt praten, van hart tot hart, is vaak geen sprake (meer). Misschien hebben jullie dat wel nooit gedaan…

Emoties bij een scheiding

Deze problemen kosten je veel energie en gaan gepaard met emoties als boosheid, verdriet, frustraties, etc. Dit heeft grote impact op jou als persoon, op je gezin, op je werk, ja eigenlijk op alles. En zoals dat voor jou geldt, geldt dat ook voor je partner, ook al staat hij/zij er misschien heel anders in dan jij. Op het moment dat de knoop is doorgehakt en het duidelijk is dat er een scheiding zal volgen, spelen er vaak zoveel emoties, is er veel verwarring, zijn er veel zorgen. Aan de ene kant moet er van alles geregeld gaan worden, aan de andere kant staat je hoofd daar helemaal niet naar.

Eerst meer helderheid in je hoofd

Ook al wil je dan graag èn samen èn snel de scheiding gaan regelen, juist omdat je hoofd daar nog helemaal niet naar staat, zal dit erg lastig zijn. Voor het goed regelen van een scheiding, het kunnen praten over de zaken die geregeld moeten worden en het maken van afspraken is het belangrijk dat de emoties eerst een beetje zijn gezakt. Dat er wat meer helderheid in je hoofd is en ook meer energie om dit te gaan aanpakken.

Aandacht voor emoties en communicatie

Om die reden besteed ik in het mediationtraject ‘In 7 stappen weer je gelukkige zelf zijn’ aandacht aan emoties en communicatie. Met ieder van jullie houd ik daarvoor eerst twee individuele inzichtsessies. Deze sessies zijn bedoeld om helderheid te krijgen in je hoofd en om je inzicht te geven in jezelf en je gevoel. Daarnaast leer je hoe je jezelf beter kunt uiten, hoe je de juiste vragen aan elkaar kan stellen en hoe je je ruimte kan innemen.

Weer beter in je vel en klaar voor mediation

Op deze manier bereiken jullie allebei dat je ondanks de emotionele en verwarrende periode weer beter in je vel komt te zitten. Dat je je weer vrijer en rustiger zal gaan voelen. Je begrijpt de situatie beter en waarom het tussen jullie fout is gegaan. Ook bereid je je zo ook op het inhoudelijke zakelijke deel van het mediationtraject voor: dit zal zo makkelijker en daardoor sneller verlopen.

Na de scheiding allebei weer jullie gelukkige zelf

Hierdoor kunnen jullie de scheidingsperiode op een goede manier afsluiten en een goede start maken met jullie eigen leven. Oftewel: allebei weer jullie gelukkige zelf zijn!

Wat houdt het traject in?

Het all-in mediationtraject bestaat uit de volgende 7 stappen:

Stap 1. Een gezamenlijk kennismakingsgesprek (duur: 1 uur)
Tijdens dit gesprek bespreken we eerst jullie situatie en licht ik het mediationtraject toe. Als jullie op deze manier aan de slag willen gaan, wordt de mediationovereenkomst getekend en worden de afspraken voor de individuele sessies ingepland.

Stap 2. Twee individuele inzichtsessies met ieder van jullie (duur: 2 uur per gesprek)
Tijdens deze sessies sta ik met ieder van jullie stil bij hoe je kan omgaan met emoties die spelen bij jezelf en/of juist bij de ander. Vervolgens besteden we aandacht aan de communicatie tussen jullie en leer je hoe je (weer) op een positieve manier kan praten met elkaar. Ook leer je hoe je oplossingsgericht met elkaar in gesprek kan gaan.

Stap 3. Een gezamenlijk mediationgesprek als afsluiting van de individuele sessies (duur: 2 uur)
Na de individuele sessies zal er een gezamenlijk gesprek plaatsvinden waarin ik een samenvatting zal geven van de door jullie beiden opgedane inzichten. Ook is er dan ruimte voor dat jullie dit allebei nog verder toelichten. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over hoe de opgedane inzichten in de praktijk kunnen worden toegepast. Jullie ontvangen hiervoor dan tips. Ook help ik om hiervoor praktische afspraken met elkaar te maken. Daarnaast leren jullie hoe je positief met elkaar kunt communiceren en hoe je conflicten samen kunt oplossen.

Jullie zijn nu klaar om de gevolgen van de scheiding met elkaar te gaan bespreken en te regelen. We zullen dit mediationgesprek dan ook afsluiten met het maken van een afspraak voor het volgende mediationgesprek waarbij we jullie hele situatie onder de loep zullen nemen en waarvoor ik jullie dan zal vragen om daarvoor alle stukken mee te nemen.

Stap 4. Drie gezamenlijke mediationgesprekken om afspraken te maken over de scheiding en deze vast te leggen in een convenant en ouderschapsplan (duur: 2 uur per gesprek)

1e gesprek: Het mediationgesprek om inzicht te krijgen wat er allemaal geregeld moet worden
Tijdens dit gesprek staan we stil bij de situatie betreffende jullie kinderen, jullie inkomens, jullie bezittingen en schulden, de gewenste verdeling van alles, en het pensioen. Op deze manier krijg ik een overzicht van wat er in jullie geval allemaal geregeld en besproken moet worden. Indien nodig kan ik na dit gesprek voor jullie een alimentatieberekening maken. Ook kan het zijn dat ik jullie bijvoorbeeld vraag om na dit gesprek bij een hypotheekadviseur na te gaan wat de financiële mogelijkheden zijn voor het overnemen van het huis met de hypotheek. Als er een eigen onderneming is, kan het zijn dat ik jullie vraag om mij via de accountant meer informatie over het bedrijf te geven.

2e gesprek: Het mediationgesprek waarin we de te regelen zaken verder bespreken en opstellen concept convenant
Tijdens dit tweede gesprek staan we stil bij wat we tijdens het vorige gesprek hebben besproken. Mocht er in de tussentijd meer informatie zijn ontvangen, zullen we dit ook bespreken. Ook neem ik aan de hand van alle onderwerpen door hoever jullie in de tussentijd zijn gekomen met het maken van afspraken. Voor zover dat nog lastig is, begeleid ik jullie daarbij. Ook licht ik een eventueel opgestelde alimentatieberekening toe. Vaak is er tijdens dit gesprek al zoveel bekend, dat er over een groot aantal zaken al afspraken gemaakt zijn of kunnen worden. Aan de hand van wat er inmiddels is afgesproken, ga ik na dit gesprek aan de slag met het opstellen van een concept convenant. Het ouderschapsplan vraag ik jullie zelf op te stellen aan de hand van door mij verstrekte voorbeelden.
Mocht dat nog nodig zijn omdat er nog niet over alle punten overeenstemming is, kan hier eventueel een extra mediationgesprek, tegen meerkosten, worden ingepland.

3e gesprek: Het mediationgesprek waarin we het concept convenant en ouderschapsplan doornemen en tekenen
Tijdens dit gesprek nemen we het in de tussentijd door mij opgestelde concept convenant per artikel door en pas ik dit waar nodig direct aan. Als alles bij jullie beiden duidelijk is en goed in het convenant staat beschreven, maak ik het convenant definitief, waarna dit in drievoud door jullie beiden wordt getekend. Ook nemen we het concept ouderschapsplan met elkaar door, wat als dit akkoord is ook gelijk in drievoud kan worden ondertekend.

Stap 5. De juridische afwikkeling van de echtscheiding bij de rechtbank en de gemeente
Als het convenant en het ouderschapsplan zijn getekend, stel ik voor jullie een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoekschrift op. De stukken stuur ik vervolgens naar de rechtbank toe, die het echtscheidingsverzoekschrift in behandeling zal nemen. Als er kinderen van 12 jaar en ouder zijn, zullen die eerst een brief van de rechtbank ontvangen waarin zij worden uitgenodigd voor een kindgesprek met de rechter. Zij kunnen hun reactie ook schriftelijk aan de rechtbank geven.
Vervolgens zal er door de rechtbank een datum worden bepaald waarop de echtscheidingsbeschikking wordt afgegeven. Zodra ik de beschikking, die per post worden verzonden, heb ontvangen, stuur ik die aan jullie toe met de door jullie te ondertekenen akte van berusting. Door deze akte te ondertekenen geven jullie aan dat jullie het eens zijn met de inhoud van de beschikking, en dus niet in hoger beroep gaan, en verzoeken jullie de ambtenaar van de gemeente waar jullie getrouwd zijn om de beschikking in te schrijven. Zodra ik de getekende aktes van jullie retour heb ontvangen, stuur ik deze samen met de beschikking naar de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie zijn getrouwd met het verzoek de beschikking in te schrijven. De gemeente zal mij zodra de inschrijving heeft plaatsgevonden een bewijs van deze inschrijving toesturen. Van dit bewijs ontvangen jullie dan ook weer een kopie van mij. De datum van inschrijving is tevens de officiële echtscheidingsdatum.

Stap 6: Een afsluitend mediationgesprek (duur: 2 uur)
Om het mediationtraject af te sluiten houden we nog een laatste mediationgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we eerst terug op de afgelopen periode en bespreken we of jullie nog tegen bepaalde zaken aanlopen. Als dat het geval is, begeleid ik jullie naar het vinden van een manier om daarmee in de toekomst met elkaar om te gaan. Ook geef ik jullie tijdens dit gesprek nog informatie over na de scheiding nog te regelen zaken, zoals de pensioenverevening, de aangifte inkomstenbelasting, het overdragen van eigendom (woning, aandelen).
Tot slot maken we een afspraak voor een evaluatiegesprek na drie tot zes maanden.

Stap 7: Een evaluatiegesprek (duur: 1 uur)
Inmiddels hebben jullie allebei jullie leven na de scheiding weer opgepakt. Tijdens het evaluatiegesprek bespreken we hoe ieder van jullie de afgelopen periode heeft ervaren, of de gemaakte afspraken in de praktijk ook echt werken en of jullie nog tegen bepaalde zaken aanlopen. Mocht dat laatste het geval zijn en daar behoefte aan zijn, kunnen jullie hier beslissen om het mediationtraject, tegen meerkosten, te verlengen met een aantal extra gezamenlijke mediationgesprekken.

Investering en voorwaarden

De investering voor dit all-in-traject is € 2.997,00 incl. BTW per persoon. In dit bedrag zijn ook de griffierechten en de kosten voor het opvragen van de benodigde uittreksels bij gemeenten begrepen. Van het bedrag dient 50% te worden betaald voor aanvang van de eerste individuele inzichtsessies en 50% na het ondertekenen van het convenant en ouderschapsplan.

In het geval er tussentijds toch behoefte is aan meer gesprekken zal hiervoor in overleg een meerprijs op basis van het geldende uurtarief berekend worden. In het geval (een van de) partijen een eigen onderneming (heeft) hebben waarvoor extra maatwerk vereist is, zal eveneens in overleg een meerprijs op basis van het geldende uurtarief berekend worden.

Wil je weten of dit traject ook iets voor jullie is, neem contact op of stuur een email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.

‘WEER JE GELUKKIGE ZELF ZIJN. ENJOY THE RIDE!’