Ik heb gehoord dat kinderen bij een scheiding ook met een rechter moeten praten. Hoe zit dat eigenlijk? En is mijn kind verplicht om naar de rechtbank toe te gaan?

Het is belangrijk dat je kind ook een stem heeft tijdens de scheiding. Een van de manieren waarop je kind zijn of haar stem kan laten horen, is tijdens het zogenaamde kindgesprek met de rechter: vanaf hun twaalfde jaar spreekt de rechter met kinderen binnen een scheidingsprocedure. De rechtbank nodigt hiervoor kinderen van 12 tot 18 jaar per brief uit. Hierbij stuurt de rechtbank ook een brochure met uitleg over het kindgesprek mee.

Het kind betrekken bij het ouderschapsplan

Bij een scheiding ben je verplicht om, als je kinderen hebt, met je ex-partner een ouderschapsplan op te stellen en hierin afspraken over de zorgregeling en de kosten van de kinderen vast te leggen. Het belang van je kind dient hierbij de leidraad te zijn. Jullie als ouders zijn hierbij ook verplicht om aan te geven òf en op welke manier jullie de kinderen bij het opstellen van dit plan hebben betrokken.

Het kindgesprek

Het gesprek van je kind met de rechter vindt dat plaats op de rechtbank. Het is een kort en informeel gesprek waarbij je kind zijn of haar mening mag geven.
De rechter zal het gesprek aanpassen aan de leeftijd van je kind. Jullie als ouders zijn niet bij dit gesprek aanwezig. Er zit wel een griffier bij het gesprek, die opschrijft wat er wordt besproken en hier een verslag van maakt. Het gesprek zal ongeveer 10 minuten duren. De rechter stelt allerlei vragen, maar je kind mag zelf ook vragen stellen.

Tijdens het gesprek stelt de rechter bijvoorbeeld vragen zoals hoe het thuis en op school gaat, wat je kind belangrijk vindt, wat het eventueel graag zou willen veranderen, etc. Het is de bedoeling dat je kind zegt wat het zelf vindt en dus niet wat het denkt dat het beste is om te zeggen voor jullie als ouders of wat de rechter graag wil horen. De rechter bespreekt met het kind òf en zo ja welke informatie bij jullie terecht komt over het gesprek.

Voor een duidelijk beeld van het verloop van zo’n kindgesprek kan je deze video op de website van de rechtbank bekijken.

Het gesprek weigeren

Je kind is niet verplicht om naar het gesprek met de rechter te gaan. Als je kind dat inderdaad niet wil, hoeft het daarvoor niets te doen. Als je kind de rechter wel iets wil laten weten, maar niet op gesprek wil komen, kan je kind ook een brief naar de rechtbank sturen. In deze brief kan het kind dan alsnog zijn of haar mening kwijt over de situatie.

Bij het schrijven van deze brief kan je kind zich ook laten helpen door iemand van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel heeft als doel gratis juridisch advies te geven aan kinderen en jongeren tot 23 jaar. Je kunt hier samen met je kind op gesprek komen. Je kind kan dan met de hulp van een medewerker een brief schrijven aan de rechter. Je kunt via de website van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel  zoeken welke vestiging er bij jou in de buurt zit.

Wat gebeurt er hierna?

In het geval de scheiding via een procedure bij de rechtbank wordt geregeld, zal de rechter, nadat deze met jullie en de advocaten heeft gesproken en het kindgesprek is geweest, een beslissing nemen. De rechter neemt hierbij alle meningen mee in zijn oordeel. De rechter geeft kort en zakelijk weer wat je kind heeft verklaard. Je komt dus geen details te weten van het gesprek met je kind.

Bij een scheiding die via mediation wordt geregeld, krijgen jullie in principe niets te horen, behalve als jullie kind tijdens het gesprek heeft aangegeven dat het iets anders wil dan dat jullie in het ouderschapsplan hebben vastgelegd. In dat geval zal de rechter jullie als ouders uitnodigen om een zitting bij te wonen, waarbij deze kwestie met jullie zal worden besproken.

Het is dus zeker belangrijk dat de mening van je kind wordt gehoord in jullie scheidingsproces: hiermee heeft je kind het gevoel dat het niet zomaar iets wordt opgelegd maar dat er bij de afgesproken zorgregeling ook met zijn of haar mening rekening is gehouden. Dit maakt de uitvoering van deze regeling in de praktijk alleen maar makkelijker.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op of stuur een email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.

 

Deze blog is een coproductie van mr. Petra den Hollander en Rosan Boertje (student rechten)