Wanneer je ex geheel of gedeeltelijk niet aan zijn of haar alimentatieverplichting voldoet, zijn er verschillende mogelijkheden. Allereerst is het belangrijk om erachter te komen waarom je ex de alimentatie niet meer betaalt. Misschien zijn er omstandigheden waardoor je ex niet meer volledig aan zijn alimentatieverplichting kan voldoen. Het kan dan nuttig zijn om deze situatie voor te leggen aan een mediator, om samen tot een oplossing te komen. Wanneer jullie er op deze manier niet uitkomen, kun je de alimentatie innen.

Alimentatie is vastgelegd in een beschikking

Alimentatie innen via het LBIO

Is de alimentatie vastgesteld door de rechter in een beschikking, dan kan je terecht bij het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Het LBIO zal in dat geval de alimentatie kunnen innen. Zij doen dit door contact op te nemen met je ex, waarbij zij hem of haar verzoeken om de achterstallige alimentatie te betalen.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je echter voldoen aan een aantal voorwaarden. Zoals hierboven al genoemd, moet de alimentatie door de rechter zijn vastgesteld en vastgelegd in een beschikking. Daarnaast moet er sprake zijn van een betalingsachterstand van minimaal één maand. De achterstand mag op het moment van je verzoek echter niet ouder zijn dan zes maanden. Voorts moet de betalingsachterstand minimaal € 10,- bedragen. Tot slot is het van belang dat je ex weet op welk (bank)rekeningnummer hij of zij de alimentatie over moet maken. De dienstverlening van het LBIO is kosteloos. Wel zal je ex een vergoeding moeten betalen aan het LBIO.

Alimentatie innen via een deurwaarder

Indien het niet mogelijk is om de alimentatie via het LBIO te innen, dan kan met een beschikking van de rechtbank een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Door zijn wettelijke status kan een deurwaarder je ex dwingen tot betaling. Het is hierbij van belang dat de achterstallige alimentatie niet ouder is dan vijf jaar. Het inschakelen van een deurwaarder brengt, in tegenstelling tot inning via het LBIO, wel kosten met zich mee.

Alimentatie is vastgelegd in een convenant of overeenkomst

Wanneer de alimentatieverplichting enkel is vastgelegd in een convenant of overeenkomst, is het nog niet mogelijk om de achterstallige alimentatie te innen. In deze situatie ontbreekt namelijk een zogenaamde ‘executoriale titel’. De rechter moet een convenant daarvoor eerst bekrachtigen. Je kunt via een advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank om de in het convenant afgesproken alimentatie alsnog door de rechter in een beschikking te laten vastleggen.

Alimentatie is mondeling overeengekomen

Is je alimentatieafspraak mondeling afgesproken en niet vastgelegd in een convenant dat door de rechter is bekrachtigd, dan kun je een verzoekschrift tot vaststelling van de alimentatie indienen bij de rechtbank. Dit doe je met behulp van een advocaat. Wanneer de rechter de alimentatieafspraak heeft vastgelegd in een beschikking, heb je een executoriale titel. Met deze titel wordt het mogelijk om de achterstallige alimentatie te innen.

 

Voor meer informatie over het innen van achterstallige alimentatie, neem contact op of stuur een email aan info@advocatenpraktijkdenhollander.nl

 

Deze blog is een coproductie van mr. Petra den Hollander en Iris Adamidis.