Als ik vertel dat ik naast advocaat ook mediator ben, krijg ik regelmatig vragen als:

 • Een advocaat is toch heel iets anders dan een mediator?
 • Bij mediation help je mensen om weer bij elkaar te komen en dat willen scheidende mensen toch juist nìet.
 • Wij gaan scheiden maar hebben zelf alles al geregeld: dan hebben wij toch geen mediation nodig?

Kortom, genoeg vragen en onduidelijkheden over wat mediaton inhoudt en wat mediation voor stellen die willen gaan scheiden kan betekenen. In dit blog bericht vertel ik daarom graag iets meer over scheidingsmediation.

Wat is mediation nou eigenlijk?

Het Handboek Mediation verwoordt de definitie van mediation op deze manier: Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.
Als je deze definitie leest, vallen er een aantal dingen op die kenmerkend zijn voor mediation:

 • de mediator is neutraal en dus onpartijdig;
 • de mediator begeleidt de partijen bij hun onderlinge communicatie en hun onderhandelingen door de mediator;
 • er wordt gekeken wat de èchte belangen van de beide partijen zijn, voordat er naar een gezamenlijke oplossing wordt gezocht.

Hoe werkt mediation bij een scheiding?

Omdat ik naast de opleiding tot advocaat ook een opleiding tot scheidingsmediator heb gevolgd, kan ik stellen die willen gaan scheiden als advocaat èn mediator helpen. Als mediator help ik de ex-partners om tot overeenstemming te komen over alle kwesties die voor een scheiding geregeld moeten worden. Als advocaat geef ik de ex-partners de juridische informatie die zij nodig hebben om samen goede afspraken te kunnen maken. Let op: bij een scheidingsmediation geef ik dus alleen juridische informatie. Omdat ik als mediator neutraal ben, kan en mag ik geen advies aan (een van) de ex-partners geven.
Als de ex-partners vervolgens tot overeenstemming komen en afspraken hebben gemaakt, leg ik deze afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. Zodra dit convenant door de ex-partners is ondertekend, zorg ik als advocaat voor de juridische afwikkeling van de echtscheidingsprocedure. Dit houdt in dat ik het gemeenschappelijk echtscheidingsverzoekschrift opstel en indien bij de rechtbank. De ex-partners hoeven zelf dus niet naar de rechtbank: de procedure verloopt helemaal schriftelijk.

Is mediation iets voor ons?

Als mensen mij bellen met de vraag of mediation wat voor hen is, zeg ik altijd: mediation is een kwestie van ‘willen’, maar ook ‘kunnen’. Zo moet je bereid zijn om echt te luisteren naar elkaar en daarnaast ook alle informatie aan elkaar en aan de mediator te geven over het inkomen, bezittingen en schulden. Voordat het mediationtraject begint, tekenen de deelnemende partijen inclusief de mediator een mediationovereenkomst waarin de rechten en plichten voor ieder worden vastgelegd. Het ondertekenen van deze overeenkomst is het zoiets als het aangaan van een commitment om je er met elkaar voor in te zetten dat de mediation tot een goed einde komt.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Mediation heeft in vergelijking met het voeren van een procedure bij de rechtbank een groot aantal voordelen:

 • Een mediationtraject bestaat gemiddeld uit 3 – 5 gesprekken en kan daardoor veel sneller worden afgerond dan een procedure bij de rechtbank;
 • Doordat het mediatontraject niet zoveel tijd in beslag neemt als een procedure, zijn de kosten ook een stuk lager. Daarbij worden de kosten meestal tussen de ex-partners gedeeld;
 • Bij mediation heb je zelf ook inspraak in de oplossing van een geschil of in de manier waarop je de echtscheiding wilt regelen. Bij een procedure neemt de rechter een beslissing, welke vaak maar in het belang van een van de ex-partners is;
 • Door het informele karakter van mediation blijven de verhoudingen tussen de ex-partners over het algemeen beter. Dit punt is erg belangrijk als de ex-partners ouders van kinderen zijn: zij moeten dan immers vaak nog jaren met elkaar als ouders omgaan.

Naast de vele voordelen heeft mediation ook wat nadelen:

 • Omdat de mediator neutraal is, kan deze geen oplossing afdwingen. Hierdoor is het resultaat van de mediation altijd afhankelijk van de houding van beide partijen;
 • Als de mediation mislukt, moet er alsnog een procedure bij de rechtbank worden gevoerd. Als advocaat-mediator kan ik daarbij niet een van de partijen bijstaan, wat dus betekent dat beide partijen op zoek moeten gaan naar een eigen advocaat.

Tenslotte

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen of wil je jouw ervaringen over mediation delen: laat hieronder je bericht achter of stuur me een email: info@advocatenpraktijkdenhollander.nl. Desgewenst kan je ook een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur.