In deze Corona-tijd houd ook ik regelmatig online besprekingen en online mediations. Eigenlijk ben ik er niet zo’n voorstander van. Ik kijk mijn klanten veel liever recht in de ogen aan en praat rechtstreeks met hen. Praten via een scherm is op afstand, maar geeft ook een gevoel van afstand.

APARTE INTAKEGESPREKKEN

Bij mensen die al langere tijd in scheiding liggen of tijdens een rechtbankprocedure naar een mediator zijn doorverwezen, houd ik altijd aparte intakegesprekken. Gewoon om eens even te luisteren naar het verhaal van ieder, te horen waar ieder mee zit, wat ieder nu graag wil en hoopt te bereiken met mediation. Bij een online mediation vind ik dit nog belangrijker om te doen. Op deze manier begrijp ik beter wat er speelt tussen de ex-partners en kan ieder, zonder het gezucht of de negatieve reactie van de ander op de achtergrond, vrijuit zijn of haar verhaal vertellen.

MEDIATION OP VERWIJZING DOOR DE RECHTBANK

Laatst kreeg ik een mediationzaak via de rechtbank doorverwezen. Deze mensen konden het in de nog lopende echtscheidingszaak niet eens worden over de zorgregeling voor hun driejarige dochtertje. De verhoudingen tussen hen waren inmiddels erg slecht. Er werd nauwelijks meer gecommuniceerd. De vrouw had ook al diverse aangiftes wegens huiselijk geweld tegen de man gedaan. Kortom, een zaak waarbij ik me van te voren echt afvroeg of mediation wel haalbaar was.

TWEE VERHALEN

Voordat we een gezamenlijke zoomsessie hielden, sprak ik de man en de vrouw eerst apart, uiteraard online. Het blijft toch altijd weer fascinerend om te ontdekken hoe verschillend de verhalen en de belevingen van ieder zijn. Door het verhaal van de man kreeg ik een beeld van de vrouw. Maar, toen ik vervolgens met de vrouw zelf sprak, bleek dat beeld zó anders te zijn. Wat is het dan fijn dat ik mediator ben en verder geen oordeel of mening hoef te hebben. Tegelijkertijd relativeert het ook wat mensen je vertellen…. Dè waarheid bestaat niet. Waarheid is perceptie. Er zijn feiten en daarnaast is er een beleving van deze feiten en gebeurtenissen, die per persoon dus aanzienlijk kunnen verschillen….

LUISTEREN ZONDER OORDEEL

Tijdens het gezamenlijk gesprek liet ik de beide mensen nog even kort vertellen wat hun zorgen en frustraties over de situatie waren maar ook wat zij graag zouden willen. De ander mocht alleen maar luisteren en achteraf alleen maar aangeven wat deze de ander had horen zeggen. Dus geen mening, ontkenning, vertellen wat wel en juist niet waar is, of iets dergelijks.

RUIMTE EN GEGRIP

Mooi was om te merken dat beiden over en weer heel goed konden teruggeven wat ze de ander hadden horen zeggen. En aan het einde van het gesprek merkte ik dat er al wat ruimte en begrip tussen hen was ontstaan en ze dingen zeiden als ‘o, nu begrijp ik het beter’ en ‘ik had dat niet zo bedoeld, maar snap nu wel hoe dat zo anders op jou overkwam’.

Hier werd ik echt blij van. Wat het alleen al even luisteren naar elkaar en je daadwerkelijk gehoord voelen kan doen met mensen en hun communicatie. En dat tijdens een online sessie! In dit geval denk ik dat de afstand van het scherm, het deelnemen aan het gesprek vanuit de eigen stoel en daarbij mijn aanwezigheid als mediator hebben geholpen om weer met elkaar in gesprek te gaan.

Op zo’n moment ben ik erg blij en dankbaar om wat ik met dit misschien korte positieve moment al voor deze mensen heb mogen betekenen. Dit biedt perspectief voor een positief verloop en uitkomst van deze mediation. Wat een mooi vak heb ik dan toch…

 

Meer weten over online mediation? Neem contact met me op via info@advocatenpraktijkdenhollander.nl of 010-5013230.