Je zult het vast wel gehoord hebben. Sinds 1 januari 2018 is de wet veranderd. Normaal was het zo dat als je ging trouwen je automatisch in ‘algehele gemeenschap van goederen’ was getrouwd, oftewel: alles werd van jullie samen. Hoe zit dat sinds 1 januari 2018?

Als je nà 1 januari 2018 bent getrouwd of nog gaat trouwen, geldt er een zogenaamde ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Het woord ‘beperkt’ zegt het al: niet alles valt meer automatisch in een gezamenlijke gemeenschap. Wat zo’n beperkte (gezamenlijke) gemeenschap precies inhoudt, leg ik hierna uit in vier korte punten:

1. Alles wat jullie tijdens het huwelijk verdienen of aanschaffen maar ook alle schulden die jullie tijdens het huwelijk aangaan, vallen in de beperkte gemeenschap. Met andere woorden: al deze goederen en schulden zijn van jullie samen.

2.Hadden jullie voorafgaand aan jullie huwelijk al een gezamenlijke woning, gezamenlijke spullen of gezamenlijke schulden, dan vallen deze ook in de beperkte gemeenschap. Deze blijven na de huwelijksdatum ook van jullie samen.

3. Níet in de beperkte gemeenschap van goederen vallen de privégoederen en de eigen schulden die ieder al voorafgaand aan het huwelijk had. Deze blijven dus voor ieder privé.

4. Verder blijven ook de tijdens het huwelijk ontvangen erfenissen en schenkingen privé. Deze vallen dus ook niet in de beperkte gemeenschap.

Zoals voorheen ook al mogelijk was, kunnen jullie ook nu nog huwelijkse voorwaarden laten opmaken en hierin jullie eigen gewenste afspraken laten vastleggen.

Geven jullie de voorkeur aan de oude situatie van de algehele gemeenschap van goederen, dan kan dat ook nog steeds. Hiervoor zal je nu wel naar de notaris moeten om dit te laten vastleggen in een akte huwelijkse voorwaarden. Echter, hier komt op korte termijn wel verandering in:

Minister Dekkers van Rechtsbescherming heeft namelijk een wetsvoorstel ingediend waarin wordt geregeld dat mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen niet naar de notaris hoeven. In plaats daarvan kunnen zij volstaan met een verklaring, die zij uiterlijk één werkdag voor de huwelijksvoltrekking bij de ambtenaar van de burgerlijke stand moeten indienen. De ambtenaar van de burgerlijke stand draagt op verzoek van het echtpaar zorg voor registratie in het huwelijksgoederenregister van de verklaring. Dat doet hij door de verklaring door te sturen naar de griffie van de rechtbank. Omdat het geregistreerd partnerschap wettelijk gelijk wordt behandeld als het huwelijk, geldt dit wetsvoorstel ook voor de registratie van een partnerschap.

Ben je vóór 1 januari 2018 getrouwd, dan verandert er verder niets: je blijft dan getrouwd onder het regime dat gold toen jullie gingen trouwen, dus in een algehele gemeenschap van goederen. Mocht je desondanks toch graag een beperkte gemeenschap van goederen zoals die nu wettelijk is bepaald willen afspreken, is ook dat mogelijk. Maar ook hiervoor moet je naar de notaris die deze wijziging vastlegt in een akte huwelijkse voorwaarden.

Mocht je meer willen weten over het nieuwe huwelijksregime en de gevolgen die dit mogelijk voor jullie kan hebben, neem dan contact op en stuur een mail naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.