Wanneer je gaat scheiden, is de kans groot dat jij of je (ex-)partner op zoek zal gaan naar een andere woning. Het komt regelmatig voor dat mensen hierbij de voorkeur hebben voor een koopwoning. De vraag rijst nu of het mogelijk is om een nieuw huis te kopen wanneer de scheiding nog niet volledig rond is.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Dit hangt allereerst af van de vraag onder welk huwelijksvermogensstelsel jullie getrouwd zijn. Wanneer jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, zijn alle goederen en schulden die jullie beiden voor en tijdens het huwelijk verkrijgen, gemeenschappelijk. Onder de gemeenschap van goederen vallen alle goederen en schulden die jij en je (ex-)partner voorafgaande aan het huwelijk hadden en tijdens het huwelijk hebben verkregen. Zijn jullie getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan is het recht op huwelijksvermogen in een overeenkomst vastgelegd. Hierbij is het mogelijk om af te wijken van het wettelijk vermogensstelsel van de gemeenschap van goederen.

Privévermogen of gemeenschappelijk vermogen

Vervolgens moet de vraag worden gesteld of de woning die jij of je (ex-)partner koopt, tot het privé-eigendom behoort of zal gaan behoren tot het gemeenschappelijk vermogen. Zijn jullie getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan kun je zonder toestemming van je (ex-)partner een nieuwe woning kopen. Deze woning zal behoren tot jouw privévermogen.

Zijn jullie echter getrouwd in gemeenschap van goederen, dan wordt, na de indiening van het verzoek tot echtscheiding, de gemeenschap ‘bevroren’. Dit brengt met zich mee dat vanaf dit moment alle goederen die worden gekocht en schulden die worden aangegaan, privé zijn en dus niet vallen onder het gemeenschappelijk vermogen. Wanneer jij of je (ex-)partner een huis koopt terwijl het verzoek tot echtscheiding nog niet is ingediend, valt de woning en de eventuele hypothecaire lening in de gemeenschap.

Daarnaast is er toestemming vereist van beide echtgenoten voor de aankoop van de woning.

Toestemming

Wanneer jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, heb je voor de koop van een nieuwe woning toestemming nodig van je (ex-)partner. Het is mogelijk om bij deze toestemming in het echtscheidingsconvenant op te nemen dat je (ex-)partner geen mede-eigenaar wenst te worden van de woning. Wanneer jullie definitief gescheiden zijn, zal de woning met terugwerkende kracht in het privévermogen vallen. Echter, wanneer jullie besluiten om niet te scheiden, dan zal de woning tot de gemeenschap behoren.

Weigert je (ex-)partner toestemming te verlenen en heeft hij/zij hiervoor geen gegronde reden, dan kun je aan de rechter een verzoek tot machtiging indienen. Deze machtiging maakt het dan alsnog mogelijk om de woning privé te kopen.

 

Wil je meer weten? Stuur een email met je vraag naar: info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.

 

Deze blog is een coproductie van mr. Petra den Hollander en Iris Adamidis (student rechten)