Afgelopen periode had ik er meerdere aan mijn mediationtafel: scheidende stellen waarvan de man ondernemer is en de vrouw weinig tot niets afwist van het bedrijf van haar man. Daarnaast was de scheiding ook de beslissing van de man, wat maakte dat ik vrouwen tegenover me had zitten die, naast dat ze heel verdrietig en boos waren, ook geen enkel vertrouwen meer hadden in hun man, zijn bedrijf, zijn accountant, zijn jaarstukken, en noem maar op.

Zakenman vs de vrouw die altijd thuis is

Als mediator zit ik dan met twee partijen tegenover me die er allebei heel anders instaan: de zakenman, wiens wens het is om te gaan scheiden, naast de vrouw, die het hele huwelijk heeft gezorgd voor de kinderen en het huishouden, en zich nu aan de kant geschoven voelt en van het financiële weinig kaas gegeten heeft.

Naast het grote verschil in emoties over de scheidingsbeslissing is er in zo’n geval ook een groot verschil tussen de partners qua zakelijke en financiële kennis. Hoe pak ik in zo’n geval het mediationtraject aan?

Gelijkwaardigheid tijdens de mediation

Omdat in een mediation gelijkwaardigheid tussen de partners erg belangrijk is, ga ik in zo’n situatie op zoek naar een manier waarop er ondanks de ongelijkheid tussen de partijen toch voor kan worden gezorgd dat de partners op een gelijkwaardige manier door het traject heenkomen. Het doel is immers dat zij goede en constructieve afspraken kunnen maken en dat zij, om zover te komen, over de juiste kennis en informatie beschikken.

Inschakelen van een neutrale deskundige

In het geval van de hiervoor bedoelde ondernemers heb ik al direct na het intakegesprek met instemming van de beide partners een neutrale financieel deskundige, een register valuator die tevens mediator is, ingeschakeld. Deze is vervolgens geheel onafhankelijk te werk gegaan, heeft de financiële stukken van de ondernemer bestudeert en contact opgenomen met de accountant van de ondernemer. Op basis van zijn bevindingen heeft deze financieel deskundige een rapport opgesteld en daarin een objectieve weergave gegevens van de financiële situatie van het bedrijf, zoals bijvoorbeeld over de waarde van de aandelen in het bedrijf, het inkomen van de ondernemer, opgebouwde winst in de onderneming en pensioen in eigen beheer. Tijdens een volgend mediationgesprek is deze deskundige aangeschoven en heeft zijn rapport op een begrijpelijk manier aan partijen toegelicht.

Een eigen deskundige

In een van de zaken bleek het voor de vrouw ook toen nog moeilijk te volgen, reden waarom zij een eigen advocaat in de arm genomen die alles nog eens rustig met haar heeft besproken en haar heeft geholpen tijdens de daaropvolgende mediationgesprekken de juiste vragen te kunnen stellen of eigen onderbouwde voorstellen te kunnen doen. Wat dit laatste betreft: het is mogelijk om tijdens een mediationtraject een eigen adviseur of advocaat in te schakelen. Het is wel belangrijk daar open over te zijn en aan te geven waarom deze wens er is en wie daarvoor wordt ingeschakel. In dat geval is het ook aan te raden om een adviseur/advocaat te benaderen die op een constructieve en helpende manier begeleidt. Immers, het risico bestaat anders dat de input van een eigen advocaat alleen maar leidt tot meer discussies en partijen zo alleen maar verder tegenover elkaar komen te staan met als mogelijk gevolg dat het mediationtraject moet worden beëindigd.

Mediation versus co-mediation

In beide zaken is het mediationtraject nadat het rapport van de financieel deskundige klaar was voortgezet in een co-mediation. Dat wil zeggen dat de deskundige er vanaf dat moment steeds bij is geweest en naast mij als advocaat-mediator als financieel-mediator heeft opgetreden. Dit was zowel voor de partijen fijn, maar ook voor mij. Als mediators konden we elkaar zo mooi over de juridische en financiële aspecten van deze scheiding aanvullen. Dit heeft er in beide zaken toe geleid dat ondanks de grote verschillen tijdens de start van het mediationtraject partijen toch goede afspraken hebben kunnen maken die zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en waarna de scheiding verder soepel kon worden afgewikkeld.

 

Dus, zit jij in een situatie dat jullie gaan scheiden, je partner ondernemer is maar jij eigenlijk helemaal niet weet wat gebeurt in dat bedrijf? Ook dan kan je de scheiding regelen via een mediationtraject.

 

Meer weten? Stuur een email met je vraag naar: info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.