Het komt regelmatig voor dat bij een echtscheiding één van de ouders het spaargeld van hun kinderen opneemt. Bevind jij je op dit moment in deze situatie? Dan rijst misschien de vraag of dit zomaar kan. En welke stappen je kunt ondernemen om het geld weer terug te krijgen? Want wie beschikt er eigenlijk over het spaargeld van de kinderen?

Rechthebbende van het geld

Wanneer de spaarrekening op naam van je kind staat, dan is je kind ook de rechthebbende van het geld op de betreffende spaarrekening. Dit wil zeggen dat het saldo op de rekening tot de eigendom van je kind behoort. Gedurende de tijd dat je kind nog minderjarig is, zijn jullie als ouders bevoegd om het bewind te voeren over de spaarrekening.
Wanneer de spaarrekening echter niet op naam van je kind staat, maar op naam van (een van de) ouders is afgesloten, blijven de ouders rechthebbende. Als ouder heb je dan de zeggenschap over het saldo op de spaarrekening en ben je dus ook bevoegd om het geld op te nemen.

Het beheer van het spaargeld

Vaak voeren ouders gezamenlijk bewind over het vermogen van hun kind(eren). Het bewind kan ook gevoerd worden door één van de ouders. Dit mag echter alleen indien de andere ouder hier geen bezwaar tegen heeft. Ouders moeten het bewind over het vermogen van hun kind als goede bewindvoerders voeren. Dit houdt in dat ouders het geld niet mogen opnemen voor eigen gebruik. Het saldo op de spaarrekeningen van de kinderen behoort tot het vermogen van het kind. Het geld mag dan ook alleen worden opgenomen in het belang van het kind.

Wat kun je als ouder doen?

Wanneer je partner zonder goede reden het spaargeld van je kind(eren) heeft opgenomen, wordt dit in strijd geacht met goed bewindvoerderschap. Dit levert tevens een onrechtmatige daad op tegenover je kind.

Welke stappen kun je nu als ouder ondernemen? Allereerst is het verstandig om het bespreekbaar te maken met je (ex-)partner. Misschien heeft de andere ouder het geld opgenomen om het veilig te stellen, zodat het kind niet gedupeerd wordt. Wanneer jullie samen niet tot een geschikte oplossing komen, is het mogelijk om gezamenlijk een oplossing te zoeken met de hulp van een mediator.

Daarnaast kan er via een advocaat een verzoek worden gedaan tot benoeming van een bijzondere curator. Een bijzondere curator behartigt de belangen van minderjarige kinderen. De bijzondere curator krijgt, na benoeming, van de rechter een specifieke taakomschrijving mee, wat in dit geval zou kunnen zijn: het terugvorderen van het opgenomen spaargeld. Daarnaast kan jullie kind ook zelf, zonder een verzoekschrift, om een bijzondere curator verzoeken. Dit kan hij/zij doen door een brief aan de rechter te schrijven.

 

Wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op via info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.

 

Deze blog is een coproductie van mr. Petra den Hollander en Iris Adamidis.