juli 22

Op handen zijnde wijzigingen in het familierecht: wet voor draagmoederschap en deelgezag

Tegenwoordig groeien steeds meer kinderen op in een samengesteld gezin of een meeroudergezin. Bovendien worden er steeds meer kinderen geboren via een draagmoeder. Het huidige recht biedt hiervoor geen kader. Het kabinet neemt daarom binnenkort maatregelen om het familierecht beter te laten aansluiten op deze ontwikkelingen in de samenleving. Er zal worden ingespeeld op de.