DE SCHEIDING SNEL REGELEN

Veel mensen aan mijn mediationtafel komen daar zitten met het idee: we gaan de scheiding snel en goed regelen. Dan zijn we er tenminste vanaf en is het maar duidelijk. Daarna neem ik dan wel de tijd om mijn emoties over wat er allemaal is gebeurd te gaan verwerken.

ER SPELEN VEEL EMOTIES MEE

Helaas werkt het in de praktijk niet zo. Een scheiding is juist vaak een heel emotioneel gebeuren. Je verliest immers je partner, je gezin. Je basis valt uit elkaar. Je weet niet hoe het verder moet. Je weet niet of je het allemaal wel alleen kan. Je vraagt je af wat de impact op je kinderen is en hoe je de zorg in de toekomst moet gaan regelen.

Tijdens de mediationgesprekken vraag ik ook altijd hoe het tot een scheiding is gekomen, wiens initiatief het was en wat de motieven zijn om te willen scheiden. Het vertellen daarover kan maken dat bijvoorbeeld boosheid over alles wat er tijdens de relatie is gebeurd of verdriet over de beslissing van de ander om te willen scheiden weer extra aangewakkerd wordt.

Veel mensen schamen zich daar dan voor. Zeker om deze emoties te uiten in het bijzijn van mij, voor hen een relatief onbekende.

EMOTIES GEVEN INFORMATIE OVER FRUSTRATIES EN ZORGEN

Voor mij is het juist helemaal geen probleem als partijen aan mijn mediationtafel hun emoties laten zien. Gek genoeg ben ik dan juist blij. Deze emoties vertellen mij als mediator namelijk heel veel. Zeker als ik daarbij vraag wat nou maakt dat iemand zo boos of verdrietig wordt. Het antwoord op deze vraag geeft vaak de kern aan van waar het nu eigenlijk om gaat: waar zit de frustratie of juist de zorg nu echt? Het mooie daarbij is dat partijen dit vaak niet van elkaar wisten, of omdat ze nooit ruzie maakten tijdens hun relatie of omdat er niet over emoties of gevoelens werd gesproken.

EEN GEUITE EMOTIE IS EEN ZAKKENDE EMOTIE

Recent had ik ook een mediationgesprek met een stel in scheiding, waarbij de emoties over en weer erg opliepen. Meneer uitte, kennelijk nu voor het eerst, echt zijn boosheid over de houding en opstelling van mevrouw tijdens hun relatie. Ik zag mevrouw schrikken en dichtklappen, waarbij de tranen in haar ogen stonden. Ik vind het zo erg dat je nu zo tegen mij praat, zei ze. Bij doorvragen bleek dat deze mensen tijdens hun relatie nooit echt ruzie hadden gehad en zeker niet op deze manier met elkaar hadden gesproken. Mevrouw gaf aan dat ze het erg vervelend en ook onnodig vond dat het mediationgesprek tussen hen zo was verlopen. Ik kon haar echter teruggeven dat het uiten van een emotie helemaal niet erg is. Allereerst geldt dat een geuite emotie een zakkende emotie is. Voor zover deze bewust of onbewust steeds al aan de oppervlakte lag, zal deze emotie impact gehad hebben op de communicatie en de omgang met elkaar. Nu de emotie geuit is door de boosheid te uiten, zal dat mogelijk kunnen betekenen dat deze niet meer of in ieder geval veel minder in de weg staan in de omgang met elkaar.

EMOTIES EN DE KERN VAN HET PROBLEEM

Daarnaast geeft het voor mij als mediator heel goed aan waar nu het probleem tussen deze twee mensen zit. Achter de boosheid zit vaak een frustratie over niet uitgekomen verwachtingen of wensen. Ook in dit mediationgesprek werd duidelijk dat de man gefrustreerd was over de houding van de vrouw in hun relatie, die volgens hem te laks en passief was. Hierop kon ik meneer vragen wat hij dan wel graag zou willen en wat hij daarbij verwacht van mevrouw. Mevrouw van haar kant begreep de boosheid van meneer nu wel en erkende ook dat zij zich laks en passief had gedragen. Zij wilde echter heel graag dit in de toekomst anders gaan doen, zij het dan niet meer in de relatie, maar als ouders van hun kinderen.

Deze mensen wisten juist door het felle en emotionele mediationgesprek waar de kern van hun probleem lag. Ook werd het hen hierdoor duidelijk waarom zij allebei heel andere ideeën hadden over de verdeling van de zorgregeling voor de kinderen.

VERBETERDE COMMUNICATIE

Met de tijdens het gesprek opgedane inzichten zijn deze twee mensen thuis verder met elkaar in gesprek gegaan om samen een zorgregeling af te spreken die in het belang is van de kinderen en past bij wat ieder als ouder heeft te bieden en kan waarmaken.

Hulp nodig of meer weten?

Neem contact met me op via info@advocatenpraktijkdenhollander.nl of 010-5012132.