juli 22

Mag ik na de scheiding verhuizen met de kinderen waarheen ik wil?

Indien je na jullie scheiding samen met de kinderen wilt verhuizen, heb je toestemming van de andere ouder nodig als jullie beiden zijn belast met het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit betekent namelijk dat de belangrijke beslissingen ten aanzien van de kinderen door beide ouders genomen moeten worden. Dit geldt dus ook voor de.