Je herkent het vast wel: als je boos bent op bijvoorbeeld je partner heb je geen zin om naar diens verhaal te luisteren. Integendeel, je bent zo geïrriteerd dat je alleen behoefte hebt om je irritatie te uiten. Voor je het weet belanden jullie in een vervelende woordenwisseling of zelfs een ruzie, waarbij de verwijten en scheldwoorden over en weer niet van de lucht zijn.

NAAR ELKAAR LUISTEREN

Wat gebeurt hier nou? Bij een goede constructieve communicatie is het van belang dat je naar elkaar luistert. Dus voordat je reageert op wat de ander zegt, luister je eerst eens naar wat hij/zij je nu wil vertellen. Echter, als de emoties hoog zitten, wordt deze stap vaak overgeslagen. In plaats daarvan ontken je gelijk wat de ander zegt, geef je direct jouw mening, vertel je hoe jij het ziet. De ander voelt zich hierdoor niet gehoord en probeert hier weer bovenuit te komen, vaak met verhoogde stem, en gaat nogmaals het verhaal vertellen, daarbij jouw reactie en mening ontkennend, steeds om maar te proberen om zich gehoord te voelen.

HULP BIJ HET LUISTEREN

Aan mijn mediationtafel gebeurt dit heel vaak. Voor mij is dit niet vreemd. Mijn klanten komen alleen bij mij als zij willen scheiden en dus niet meer met elkaar verder willen, meestal omdat zij elkaar niet meer zo aardig vinden.

Wat ik daarom in een mediationtraject doe, is de beide partners tijdens het eerste gesprek vragen om om de beurt hun eigen verhaal te vertellen over de scheiding, hoe het zover is gekomen en wat hun huidige problemen en frustraties zijn. Aan de andere partner vraag ik dan om te luisteren. Als het verhaal van de een is verteld, vraag ik aan de andere partner wat deze de ander heeft horen zeggen, zonder daarover een mening te geven.

Op deze manier help ik mijn klanten met het luisteren naar elkaars verhaal. Degene die zijn of haar verhaal vertelt en vervolgens ook van de ander terug hoort wat deze heeft gehoord, voelt zich hierdoor gehoord.

IEDEREEN WIL GRAAG GEHOORD WORDEN

Als mens willen wij ons graag gehoord voelen. Hierdoor voelen we ons serieus genomen en erkend in waar we mee zitten. Dit maakt vervolgens dat we ook kunnen openstaan voor wat de ander ons te zeggen heeft.

OEFENEN OM NAAR ELKAAR TE LUISTEREN

Herken jij dit en wil je de communicatie tussen jou en je (ex-)partner verbeteren? De oefening ‘Luisteren zonder oordeel’ kan daarbij helpen:

Maak een afspraak met elkaar om echt met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan bij voorkeur live, maar ook telefonisch of online. Zorg dat jullie op dat moment niet gestoord kunnen worden en jullie er ook echt de tijd voor hebben.

Tijdens het gesprek ga je om en om aan de ander vertellen wat je bezighoudt, over bijvoorbeeld de relatie, de kinderen, etc.

Neem hiervoor 5 minuten per persoon. Als jij aan het woord bent, luistert de ander en stelt eventueel verdiepende vragen. Als luisteraar ben je oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig naar wat de ander vertelt en wat de achterliggende gedachten zijn. Na de 5 minuten geeft de luisteraar alleen een samenvatting van wat hij/zij heeft gehoord en vraagt of dit juist is. Je geeft als luisteraar dus géén oordeel, mening of advies.

Vervolgens wissel je van rol.

Na afloop kan je aan elkaar vertellen hoe je dit hebt ervaren. Zorg dan ook dat je niet in een discussie vervalt of de ander verwijten maakt.

 

Hulp nodig of meer weten?

Neem contact met me op via info@advocatenpraktijkdenhollander.nl of 010-5012132.