Naast advocaat en mediator ben ik ook coach. Hoezo vraag je je misschien af? Coaching is toch iets heel anders dan de advocatuur?

Dit dacht ik ook toen ik in 2009 een NLP-coachingsopleiding volgde. Een geweldige opleiding, alleen wist ik toen niet hoe ik het coachingsvak kon combineren met mijn werk als advocaat.Toen ik in 2010 aan de opleiding tot vFAS-mediator begon, was dat voor mij wel het begin van ‘een brug’ tussen de advocatuur en coaching.

Maar eigenlijk ben ik door de opgedane ervaring in mijn werk maar ook privé de meerwaarde van coaching bij de behandeling van zaken als advocaat en als mediator gaan zien.

 

Immers, aan een conflict gaat vaak van alles vooraf: bijvoorbeeld een verslechterde communicatie, een verandering van een situatie, een verschil in beleving. Tijdens gerechtelijke procedures merkte ik ook regelmatig dat heftige emoties of frustraties de standpunten en houding van partijen bepalen, met vaak als gevolg langdurige en zeer kostbare procedures.

Met mijn coachingsvaardigheden help ik mijn klant(en) inzicht te krijgen in de oorzaak of aanleiding van hun conflict of geschil. Ook leer ik ze begrip te krijgen voor het verhaal van de ander, help ik bij het neutraliseren van heftige emoties en het verbeteren van de communicatie, etc.

Naast dat dit vaak leidt tot een snellere en constructievere manier van conflictoplossing, merk ik ook dat het mijn klanten rust geeft, wat ook weer vertrouwen voor de toekomst geeft.

Ik coach klanten op individuele basis en als stel tijdens een mediationtraject.

Ik zal hierna de verschillende soorten coaching binnen mijn praktijk toelichten.

 

1. COACHING TER VOORKOMING VAN EEN SCHEIDING

Als er wordt nagedacht over een mogelijke scheiding maar er toch ook twijfels zijn, kan coaching helpen om de relatie toch nog te verbeteren of het maken van de keuze om wel of niet te scheiden te vergemakkelijken.

 

Coaching klinkt voor veel mensen wat soft of zweverig in de oren. Maar, dat is het juist helemaal niet. Een coachgesprek helpt je om inzicht te krijgen in de situatie of bijvoorbeeld in hoe er gecommuniceerd wordt, om van daaruit te kijken of en hoe dit in de praktijk nog veranderd of verbeterd kan worden.

 

Aan stellen die willen onderzoeken of ze willen ‘scheiden of blijven’ bied ik daarom relatiemediation aan.

 

In dit traject combineer ik gezamenlijke mediationgesprekken met een aantal individuele inzichtsessies met beide partners.

 

2. COACHING VOOR EEN SUCCESVOL VERLOOP VAN EEN SCHEIDING

 

Een scheiding brengt vaak veel emoties, verwarring en zorgen met zich mee. Alles staat op zijn kop, alles wordt anders. Dit maakt dat het in zo’n periode lastig is om helder na te denken, laat staan om samen goede afspraken voor nu en voor de toekomst te maken.

 

Om die reden begeleid ik mijn klanten ook bij de emotionele kant van de scheiding. Tijdens een aantal sessies staan we stil bij hoe je in deze fase met je emoties kan omgaan en leer je hoe je (weer) op een positieve manier met elkaar in gesprek kan gaan.

 

Deze inzichtsessies vinden individueel plaats. Dus tijdens een gezamenlijk scheidingsmediationtraject houd ik eerst met iedere partner twee aparte individuele gesprekken welke worden afgesloten met een gezamenlijk mediationgesprek. Tijdens dit gesprek blikken we terug op de opgedane inzichten en bespreken we hoe deze in de praktijk toegepast kunnen worden. Daarnaast leer je hoe je positief kunt communiceren met elkaar en hoe je conflicten samen kunt oplossen.

 

Naast scheidingscoaching binnen een mediationtraject bied ik ook individuele coaching bij een scheiding aan. Bijvoorbeeld in het geval je wilt gaan scheiden maar weet niet hoe en wanneer je het je partner moet vertellen. Of je hebt ondersteuning nodig bij het verwerken van je scheiding. In het geval je partner daarbij ook niet wil meewerken aan de scheiding kan ik coaching combineren met juridische begeleiding bij de scheiding.

 

Wat levert het je op?

-Je kan beter met je emoties omgaan.

-Omdat je je emoties hebt geuit, worden deze minder heftig, waardoor je weer helder kunt denken.

-Je begrijpt jezelf beter, maar ook je partner en de situatie waarin jullie zijn beland.

-Je bent beter in staat om op een neutrale manier met je partner te communiceren.

-Jullie kunnen nu op een rustige en constructieve manier afspraken met elkaar maken en de scheiding dus sneller regelen.

3. COACHING NA EEN SCHEIDING

Ook na een scheiding kan je bij mij terecht.

Als een echtscheiding eenmaal definitief is, sluit ik het dossier. De zaak is dan klaar, althans voor mij.

 

Voor mijn cliënten begint het dan vaak pas. Ze zullen gaan verhuizen, ze gaan weer alleen wonen, ze moeten de zorg voor de kinderen voor het eerst alleen doen, ze moeten ook de kinderen een deel van de tijd moeten missen.

 

Alles wat eerst normaal was, is anders geworden. Dit vraagt vaak veel van ze. In de tussentijd moeten ze ook de scheiding meestal nog verwerken. En op een normale manier met ex-lief communiceren, om de laatste dingen te regelen, of om te overleggen over de kinderen. Kortom, er komt veel op ze af.

 

Het komt dan ook regelmatig voor dat cliënten mij na een tijdje weer benaderen met de vraag of ik hen opnieuw kan helpen. Dit kan om verschillende redenen zijn. Het kan zijn omdat er iets in hun situatie veranderd is waardoor de alimentatie opnieuw berekend moet worden. Of omdat de communicatie nog steeds niet goed loopt en er niet te praten valt over bijvoorbeeld een voorgestelde wijziging van een zorgregeling.

 

Ook in die gevallen kunnen ex-partners bij mij terecht. Samen tijdens een nieuw, meestal kortdurend mediationtraject. Ook hierbij zal ik mijn coaching vaardigheden inzetten als de emoties bijvoorbeeld nog hoog zitten of er niet of nauwelijks gecommuniceerd wordt. Indien nodig kan dat ook door naast gezamenlijke gesprekken ook met beiden één of meer individuele inzichtsessies te houden.

 

Alles wat helpt om na de scheiding beide levens weer op de rit te krijgen en ook te houden!

 

Meer weten over deze begeleiding voor, tijdens of na een scheiding? Neem contact met me op of stuur een e-mail naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.