Laatst belde een moeder met de vraag: “Ik heb gehoord dat mijn kind naar de Kinder- en Jongerenrechtswinkel kan gaan om een brief te schrijven aan de rechter. Wanneer kan dit eigenlijk en hoe gaat dit in zijn werk?”.

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam is een gratis juridisch adviespunt voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. Je kind kan hier komen met een vraag over elk rechtsgebied. Je kind kan bijvoorbeeld advies vragen over het salaris van zijn/haar bijbaantje of het kan vragen of het mogelijk is dat hij/zij bij een scheiding een ouder meer of minder kan zien. Ook kan jij als ouder met een vraag contact opnemen met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Deze vraag moet echter wel over jouw kind gaan. Er zijn meerdere Kinder- en Jongerenrechtswinkels in Nederland. Het is de bedoeling dat je contact opneemt met de vestiging die bij jou in de buurt zit. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam is gevestigd op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wie werken er bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel?

Er werken 29 vrijwilligers bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam. Meestal zijn dit Rechtenstudenten, die hun kennis in de praktijk willen brengen. Vijf van deze medewerkers vormen het interne bestuur. Er is ook een extern bestuur wat bestaat uit juristen. Het externe bestuur controleert de werkzaamheden van de rechtswinkel.

Wat doet de Kinder- en Jongerenrechtswinkel?

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam draait spreekuren op dinsdag, woensdag en vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. Er kan dan telefonisch contact worden opgenomen met de rechtswinkel. Een medewerker zal je zo goed mogelijk helpen bij het beantwoorden van jouw vraag. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam werkt op afspraak, dus je kunt niet zonder afspraak langskomen op kantoor. Je kunt wel altijd een mail sturen, deze zal zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

Hoe gaat dit in de praktijk in zijn werk?

In de praktijk komen kinderen vaak met een ouder op kantoor om een brief te schrijven aan de rechter. De meeste zaken gaan over het wijzigen van een omgangsregeling. Als je kind iets wil wijzigen in de omgang met een ouder of het gezag dan heeft hij/zij een informele rechtsingang via het schrijven van een brief. Dit betekent dat je kind als het ware zelf een procedure start. De informele rechtsingang begint dus bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Het is de taak van de medewerkers om je kind te begeleiden tijdens het schrijven van de brief. Het belangrijkste is dat je kind op papier zet wat hij/zij wil zeggen. Daarom mogen jullie hier zelf niet bij aanwezig zijn. Het belang van je kind staat altijd centraal. Ook schrijven de medewerkers een begeleidende brief voor de rechter. Hierin staat kort wat de indruk van de medewerkers was van je kind. De medewerkers sturen beide brieven op naar de rechtbank. Jullie krijgen geen kopie van de brief. De rechter zal beoordelen of hij de zaak in behandeling neemt.

Een voorbeeld uit de praktijk van één van de medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam:

Recentelijk kwamen er 2 zusjes en een broertje met hun moeder bij ons op kantoor. De meisjes waren 8 en 13 jaar en de jongen was 11 jaar. Zij wilden graag juridisch laten vastleggen dat de omgangsregeling met de vader gewijzigd werd. Er was een omgangsregeling waarbij zij vijf keer in de 2 weken bij hun vader waren. De twee jongste kinderen hielden zich aan deze regeling, maar de oudste dochter zag haar vader al een tijdje helemaal niet meer. Toen de kinderen bij ons op kantoor kwamen zijn we in een aparte kamer gaan zitten zonder de moeder. Dit doen wij omdat de invloed van ouders groot kan zijn. Wij willen weten waarom de kinderen hun vader minder willen zien en niet waarom de moeder dit verstandig lijkt. Dit proberen wij te weten te komen door vragen te stellen zoals: “Hoe zou jij je vader omschrijven?” of “Wat doe je altijd als je bij papa bent?” Op de vraag “Hoe zou jij je vader omschrijven”, kregen we als antwoord van de jongste twee kinderen: “Arrogant”. Weten kinderen van deze leeftijd al wat arrogant betekent, of praten zij hun moeder na, vroegen wij ons af. De kinderen wisten inderdaad niet goed wat arrogant zijn betekent. De jongste twee kinderen gaven in het begin van het gesprek aan vader niet meer te willen zien. Na wat langer met de kinderen te hebben gepraat, leek het erop dat de kinderen hun vader vooral mìnder wilden zien en dat zij er eigenlijk alleen niet meer wilden slapen. Dit kwam vooral naar boven toen we de vraag stelden: “Wat doen jullie als jullie bij papa zijn?” Hierop antwoordden de kinderen dat ze altijd met de hamster knuffelen. De kinderen vertelden ook dat zij het niet fijn vonden dat hun vader zoveel schold. Ook vertelden ze dat hij speelgoed van hen verkocht. Wij als medewerkers kregen de indruk dat de kinderen het over het algemeen niet leuk vonden bij hun vader, maar dat ze wel dingen zouden missen als zij hun vader helemaal niet meer zouden zien. Wij hebben het oudste kind een brief laten schrijven en in die brief de namen van de twee jongste kinderen vermeldt. Het oudste kind wilde de situatie hoe het nu was behouden, maar wilde dat dit zwart op wit kwam te staan. Zij wilde vader dus helemaal niet meer zien. De twee jongste kinderen zijn eigenlijk te jong om gehoord te worden door de rechter. Wij hebben daarom besloten dat zij zelf geen brief schrijven, maar dat de zus hen noemt in haar brief. Wij achtten de kans zo groter dat de mening van de twee jongste kinderen gehoord wordt. Na een gesprek van ongeveer een half uur zijn we begonnen met de brief schrijven. Wij hoefden het meisje niet veel te helpen bij het schrijven, omdat zij zelf goed wist wat ze op wilde schrijven. Het is ook belangrijk dat de brief door het kind zelf geschreven wordt. De medewerkers bepalen niet wat wél of niet in de brief komt te staan. Wij hebben wel meegekeken of de structuur van de brief goed verliep. Na het schrijven van de brief hebben we aan de kinderen verteld wat we met de brief gaan doen. Ook vertelden we ze dat alles wat besproken is tussen ons blijft. Tot slot lichtten we moeder ook kort toe wat we gedaan hebben.
Nadat de kinderen en moeder zijn weggaan, zijn wij niks te weten gekomen over het verdere verloop van de zaak. Wij zijn er alleen om deze kinderen te helpen bij het schrijven van de brief aan de rechter.

Wil je kind graag de omgangsregeling wijzigen, dat kan het met de hulp van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel een brief schrijven aan de rechter. Zo kan je kind zelf een informele rechtsingang starten en op deze manier de rechter laten weten hoe hij/zij graag ziet hoe de omgang met de ouders eruit ziet.

Meer informatie over de Kinder- en Jongerenrechtswinkel vind je op hun website. Wil je meer weten over het wijzigen van een omgangsregeling of het schrijven van een brief door je kind aan de rechter, stuur dan een email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.

 

Auteur: Rosan Boertje (student rechten), in samenwerking met mr. Petra den Hollander