Maak jij je ook zorgen over het betalen van de alimentatie aan je ex? Of heb je inmiddels al een bericht gehad van je ex dat deze de alimentatie niet meer kan betalen?

Gevolgen van de Coronacrisis voor de alimentatie

De gevolgen van de Coronacrisis zijn groot. Ontslagen, een sterk dalende omzet omdat bedrijven tijdelijk hun werkzaamheden (deels) niet meer mochten uitvoeren. Er wordt een grote stijging van de werkloosheid verwacht en een grote krimp van de economie.
Dit kan voor de alimentatiebetaler en/of -ontvanger ook grote gevolgen hebben.

Wat kan je doen in zo’n situatie?

Allereerst is het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Kom jij als alimentatiebetaler in problemen, geef dit tijdig door aan je ex. Wees daarbij open en transparant. Probeer met elkaar een (tijdelijke) oplossing te vinden, waarbij er van beide kanten water bij de wijn wordt gedaan.

Lukt dit niet in overleg, dan moet er via een advocaat een verzoekschrift verlaging van de alimentatie bij de rechtbank worden ingediend. Wacht hiermee dan niet te lang, want als hoofdregel geldt dat als ingangsdatum van een wijziging van alimentatie de datum van indiening van het verzoekschrift geldt. Eventueel kan het verzoekschrift al wel worden ingediend, en daarna gelijk om een aanhoudingsverzoek worden gevraagd, zodat er in de tussentijd via overleg alsnog kan worden geprobeerd tot een oplossing te komen.

Niet elke inkomensvermindering leidt tot een lagere alimentatie

Op basis van de wet is het mogelijk een eerdere in overleg overeengekomen of door de rechter vastgestelde alimentatieverplichting te laten wijzigen als de omstandigheden nadien zijn gewijzigd. Zo’n omstandigheid kan een inkomensvermindering zijn. Echter, niet elke inkomensvermindering kan wettelijk leiden tot een verlaging van de alimentatie.

Wanneer kan een inkomensvermindering wel tot een lagere alimentatie leiden?

Dit kan alleen als deze inkomensvermindering niet zelf is veroorzaakt èn deze onherstelbaar èn niet-verwijtbaar is.

Een inkomensvermindering is onherstelbaar als het niet meer mogelijk is op het oude inkomensniveau terug te komen. Verder is een vermindering van inkomen niet-verwijtbaar als dit het gevolg is van een gedwongen ontslag of bijvoorbeeld een omzetverlies als gevolg van verplichte bedrijfssluiting.

Een inkomensvermindering goed onderbouwen

Als je als alimentatiebetaler denkt dat hiervan in jouw situatie sprake is en je wilt op basis hiervan een verlaging van de alimentatieverplichting, dan is het belangrijk dat je dit goed kan onderbouwen.

Ben je als werknemer in loondienst, dan is het belangrijk over een verklaring van je werkgever te beschikken waarin wordt onderbouwd waarom een ontslag of een vermindering van salaris noodzakelijk en gerechtvaardigd is. Kijk uit met het vrijwillig instemmen met een lager salaris. In dat geval zou jou immers tegengeworpen kunnen worden dat je deze salarisverlaging veroorzaakt hebt en de alimentatieverplichting om die reden niet mag worden gewijzigd.

Ben je ondernemer van een eenmanszaak of DGA van een BV, laat dan alle cijfers en prognoses zien en zorg voor een accountantsverklaring die de situatie van je bedrijf bevestigt.

 

Wil je weten of je in jouw situatie recht hebt op vermindering van de alimentatie? Of loop je er tegenaan dat je ex heeft aangegeven dat deze de alimentatie niet meer kan betalen? Neem contact met me op. Tijdens een gezamenlijk mediationtraject onderzoeken we jullie financiële situatie en maak ik desgewenst een nieuwe alimentatieberekening. Op basis hiervan kunnen jullie dan (tijdelijk) de eerdere afspraken op een voor beiden redelijke manier aanpassen en vastleggen in een (aanvullend) convenant of vaststellingsovereenkomst.

 

Auteur: Petra den Hollander – juli 2020