De kogel is door de kerk. Jullie gaan scheiden. Jullie hebben alles geprobeerd om de relatie te redden, maar het is niet gelukt. Ondanks dat jullie dit zo nooit hebben gewild, is het voor jullie en de kinderen het beste dat jullie zo snel mogelijk uit elkaar gaan. Maar dat laatste blijkt in de praktijk veel lastiger dan gedacht en van tevoren ingeschat. Het vinden van een passende woning voor degene die de woning zal verlaten, blijkt in de praktijk vaak lang te duren. En dus zullen jullie noodgedwongen voorlopig toch nog onder één dak moeten blijven wonen.

In mijn praktijk hoor ik regelmatig terug van mijn klanten dat zij te maken hebben met zo’n situatie. Erg lastig, zeker als er al sprake was van oplopende spanningen en ruzies. De onzekerheid over wanneer er aan deze situatie een einde komt maakt dat de spanningen vaak nog meer toenemen.

 

Tips om deze periode op een leefbare manier door te komen

Je vraagt je wellicht af of deze periode toch op een voor iedereen leefbare manier kan doorkomen? Dit kan zeker. Hier een aantal tips:

1. Maak duidelijke afspraken met je ex-partner. Denk hierbij allereerst over de zorg voor de kinderen: wie doet wat en wanneer. Maar denk ook aan alle zaken die met jullie huishouding te maken hebben, zoals het doen van de boodschappen, het schoonmaken, de was, de bedden verschonen, etc. etc. En als laatste: bespreek hoe jullie de gezamenlijke kosten betalen. Goede afspraken op al deze punten geeft rust en duidelijkheid en voorkomt dat er irritaties ontstaan;

2. Zorg goed voor jezelf. Zeker nu jullie noodgedwongen nog bij elkaar wonen terwijl je juist ruimte nodig hebt, is het belangrijk na te gaan hoe je deze ruimte voor jezelf kunt innemen. Zeker als je niet buitenshuis werkt is, is het belangrijk toch even tijd voor jezelf te maken en weer op te laden. Trek je dan bijvoorbeeld even terug op de slaapkamer en doe daar een meditatie of lees een ontspannend boek. Of maak een wandeling bij jullie in de buurt. Een bezoek aan een vriend(in) of aan de sportschool kan ook je zinnen verzetten en maken dat je weer meer energie krijgt;

3. Bedenk waar jij in deze situatie behoefte aan hebt. Merk je dat de spanningen en irritaties tussen jullie toenemen, bedenk je dan dat deze emoties en gevoelens signalen zijn van onderliggende behoeftes. Ga bij jezelf eens na waar jij in deze situatie behoefte aan hebt. Is dat rust, tijd voor jezelf, met rust gelaten worden, duidelijkheid? Probeer dat helder te krijgen voor jezelf en bedenk vervolgens wat je je ex-partner kan voorstellen zodat aan jouw behoefte tegemoet kan worden gekomen. Zodra je dit weet, is de volgende stap dit met je ex-partner te gaan bespreken. Vraag dan ook aan je ex-partner waar deze behoefte aan heeft in deze situatie en wat hij/zij daarover aan jou wil voorstellen. Door aan elkaar aan te geven waar je behoefte aan hebt en wat de ander daarvoor kan doen of laten, maak je de situatie voor elkaar rustiger en meer leefbaar.

4. Denk aan jullie kinderen. Uit onderzoeken is gebleken dat situaties waarbij ouders veelvuldig ruzie hebben in het bijzijn van de kinderen erg schadelijk is voor kinderen. En, ook al probeer je geen ruzie te maken waar de kinderen bijzijn, kinderen voelen veel meer aan dan jullie denken. Bedenk hierbij ook steeds weer als je negatief denkt of spreekt over je ex-partner dat je kinderen ook voor 50% uit deze partner bestaan. Hoe zullen je kinderen over zichzelf denken als je zo negatief over een van hun ouders en daarmee ook voor een deel van henzelf spreekt? Je dit steeds bedenken, kan je naast de andere tips helpen om het maken van ruzie te voorkomen en jullie situatie leefbaar te houden.

5. Zoek hulp als de situatie slechter wordt. Het kan zijn dat omdat jullie relatie al slecht was en er al niet gecommuniceerd werd het lastig is met je ex-partner in gesprek te gaan om afspraken of aan te geven waar jij op dit moment behoefte aan hebt. Willen jullie hier wel samen over spreken, maar lukt dat niet dat kan een mediator jullie hierbij helpen en begeleiden. Staat je ex-partner helemaal niet open voor een gesprek, ook met onder begeleiding van een mediator, dan kan een SSN-scheidingscoach jou helpen bij het voor jezelf helder krijgen van wat voor jou in deze situatie belangrijk is en wat jouw behoeften zijn en hoe je deze kunt uiten. Een scheidingscoachingstraject is een individueel traject, waarbij alleen jij gecoacht wordt, maar wel vanuit de gedachte dat als jij verandert qua gedrag, opstelling of manier van communiceren, de ander ook zal veranderen.

 

Ga aan de slag met deze tips en bedenk dat, ook al lijkt deze situatie uitzichtloos, er hoe dan ook een einde aan zal komen. De uitdaging is de tussenliggende periode op een goede manier met elkaar door te komen. Hulp nodig of meer weten? Neem contact met me op via info@advocatenpraktijkdenhollander.nl of 010-5013230.

Meer weten over scheidingscoaching? Kijk op www.succesvolscheidennederland.nl.