Je gaat scheiden en wilt dit graag in overleg met je aanstaande ex-partner doen. Zeker in het belang van jullie kinderen. Jullie moeten immers nog een tijd met elkaar door als hun ouders. Je hebt gelezen over de mogelijkheid om een scheiding via mediation te regelen en bespreekt dit met je ex. Deze geeft aan dit niet te willen of dit niet nodig te vinden. Als jij wil scheiden, moet jij het ook maar regelen, zegt je ex.

Kortgeleden had ik zo’n dame aan de telefoon. Ze vertelde dat ze al diverse keren met haar ex had gesproken over haar wens om te gaan scheiden en daarbij dat ze dit graag in overleg onder begeleiding van een neutrale mediator wilde regelen. Haar ex gaf aan dat hij erover zou nadenken, maar toen mevrouw er weer met hem over begon zei hij het belang hiervan niet in te zien. We zijn toch weldenkende en redelijke mensen, we kunnen toch gewoon met elkaar communiceren en hebben daar toch geen mediator bij nodig?

De boodschap

Ik vroeg mevrouw wiens initiatief het was om te gaan scheiden. Het bleek haar initiatief te zijn. Haar man vond het niet nodig en zou het liefst gewoon als gezin verder leven en er als ouders voor de kinderen zijn. Ik vertelde mevrouw dat het mogelijk zo kon zijn dat haar man haar beslissing om te willen scheiden nog niet kon of wilde accepteren en daarom probeerde om samen in gesprek te gaan, wellicht in de hoop dat het dan niet tot een scheiding zou komen. Mevrouw bevestigde dit: haar man wilde niet scheiden.

Ik heb mevrouw geadviseerd om nog een met haar man in gesprek te gaan en hem nogmaals duidelijk te maken dat zij echt wil scheiden en daarbij ook, nogmaals, te vertellen wat haar redenen hiervoor zijn. Ik gaf haar daarbij aan dat het belangrijk is dat zij deze boodschap duidelijk brengt en ook dat ze in haar opstelling richting haar ex geen dubbele signalen afgeeft. Dit kan namelijk erg verwarrend zijn voor de ander, die daarom mogelijk weer de hoop krijgt dat het toch nog goed komt.

Mediation

Mevrouw gaf aan dat zij dit zou gaan doen en daarbij nogmaals zou aangeven dat zij de scheiding gezamenlijk via mediation wilde regelen. Het alternatief zou namelijk zijn dat mevrouw een eenzijdige scheiding met een eigen advocaat moest gaan aanvragen, wat vaak maakt dat de verhoudingen en standpunten zich alleen maar verharden en er uiteindelijk helemaal geen overleg meer mogelijk is.

Mevrouw zou mij nog laten weten hoe het gesprek met haar man was afgelopen. Helaas bleek haar man ook na dit gesprek nog niet open te staan voor mediation.

Andere mogelijkheden tot de afwikkeling van de scheiding

Ik heb daarom een afspraak met alleen deze dame gemaakt waarbij de mogelijkheid dat haar man alsnog mee zou komen openstond. Nu haar man helaas niet is meegekomen naar deze afspraak, ga ik haar nu als advocaat begeleiden en adviseren met betrekking tot de afwikkeling van de scheiding en haar daarnaast als scheidingscoach coachen hoe om te gaan met de emoties bij haarzelf en haar man en bij hoe zij in deze fase op een constructieve manier kan communiceren met haar man. Alhoewel ik formeel alleen de belangen van deze mevrouw behartig, zal ik in de praktijk ook de bril van mediator opzetten en met mevrouw spreken over de belangen van haar man en uiteraard de belangen van de kinderen. Mevrouw van haar kant zal in dat geval steeds proberen thuis met haar man in gesprek te blijven en afspraken over de diverse voor een scheiding belangrijke zaken te maken.

Op deze manier probeer ik ook in het geval dat de ex-partner niet aan de mediationtafel wil komen om toch, zij het als advocaat van een van de partners, bij te dragen aan een goede en redelijke afwikkeling van de scheiding van deze twee mensen. Mijn vaardigheden als scheidingscoach zijn daarbij onmisbaar!

Hulp nodig of meer weten?

Neem contact met me op via info@advocatenpraktijkdenhollander.nl of 010-5013230.