Jullie gaan scheiden. Jullie denken dat het samen regelen van de scheiding onder begeleiding van een mediator de beste optie is. Toch zit jij nu al met allerlei vragen en heb je behoefte aan advies. Advies over je rechten en plichten, wat je allemaal kan verwachten, waar je rekening mee moet houden, etc.. Je wilt zo beter je eigen positie kunnen bepalen en voor je gevoel beslagen ten ijs komen bij de start van de mediation.

Neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator

Regelmatig word ik gebeld met de vraag of ik voorafgaand aan een mediationtraject alvast wat advies aan een van de partners kan geven. Helaas moet ik deze vraag dan met een ‘nee’ beantwoorden.
Als je samen met je partner bij mij een mediationtraject wilt starten, ben ik in mijn rol als advocaat-mediator neutraal, onafhankelijk en niet-partijdig. Dit betekent onder andere dat ik niet één van de twee partners kan adviseren, zonder dat de andere partner hiervan af weet. Adviseer ik één van de partners dus al voorafgaand aan de start van een mediationtraject dan kan ik in principe geen mediationtraject meer met de beide partners starten, behalve als de andere partner hierover expliciet aangeeft hier toch mee akkoord te gaan. Toch blijkt in de praktijk dat deze partner dan al het gevoel heeft dat ik meer op de hand van de ander ben, juist omdat ik die al eerder heb gesproken.

Juist omdat ik het belangrijk vind dat beide partners zich gelijkwaardig voelen tijdens de gesprekken en het gevoel hebben dat ik er voor hen beiden ben, kies ik er sowieso voor om voorafgaand aan een mediationtraject niet al met een van de scheidende partners inhoudelijk in gesprek te gaan.

Wat kan je in zo’n geval doen?

Je kan uiteraard bij een andere professional, een collega (advocaat-) scheidingsmediator, informatie inwinnen. Verder is het belangrijk het volgende te weten over de manier waarop ik een mediationtraject begeleid.

Verstrekken van informatie tijdens de mediation

Ik bied potentiële klanten altijd eerst een gratis kennismakingstraject aan. Hierbij kunnen de scheidende partners vertellen hoe hun situatie is en wat hun zorgen en wensen zijn. Hier kan dan ook de wens tot het krijgen van informatie over het proces, de rechten en plichten over en weer, worden aangegeven.
Als ik vervolgens met de scheidende partners het mediationtraject inga, begeleid ik de partners stap voor stap door het hele scheidingsproces. Daar waar nodig geef ik de voor ieder van hen relevante juridische, financiële en/of fiscale informatie. Desgewenst kan ik met ieder van hen meedenken, eventueel even ‘op hun stoel gaan zitten’, doch daarbij dan ook gelijk aangeven wat deze wens voor de andere partner betekent. Op deze manier krijgen beide partners de voor ieder van hen benodigde informatie over hun positie en rechten en plichten in het kader van een scheiding.

Voor mij is het daarbij belangrijk dat beide partners weten hoe hun positie is en op basis daarvan de voor ieder van hen juiste keuze kunnen maken.

Advies van een derde tijdens de mediation

Mocht het voor (een van de) partners toch lastig zijn om deze materie te volgen, dan is het tijdens een mediationtraject altijd mogelijk om een deskundige derde in te huren die eens met deze partner meekijkt, dingen uitlegt en eventueel adviseert. Omdat een mediationtraject vertrouwelijk is, dient deze derde wel een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Daarnaast is het belangrijk hier open over te zijn naar de andere partner.

 

Kortom, alhoewel ik de vraag om advies vóór de start van de mediation begrijp, is het niet nodig om je eerst zelf door een professional te laten adviseren voordat je een gezamenlijk mediationtraject begint. Tijdens een mediatontraject bij mij of een collega vFAS advocaat-mediator krijg je altijd alle voor jou en voor jullie relevante informatie op basis waarvan jullie de juiste beslissingen en keuzes in het kader van de afwikkeling van jullie scheiding kunnen maken.

 

Vragen of meer weten? Neem contact met me op of stuur je email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.