Het familierecht houdt zich bezig met zaken als afstamming, geboorte, huwelijk en scheiding en andere zaken die personen met hun bevoegdheden en familiebetrekkingen aangaan. Het familierecht is daardoor heel breed.

De familierechtelijke kwesties waarover ik je kan adviseren zijn:

  • Echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap
  • Beëindiging van een samenwoning
  • Boedelverdeling tussen partners na (echt)scheiding of na beëindiging van een samenwoning
  • Alimentatie (partneralimentatie en kinderalimentatie)
  • Opstellen van een ouderschapsplan
  • Ouderlijk gezag
  • Omgangsregeling
  • Erkenning en ontkenning van het vaderschap
  • Vervangende toestemming voor een verhuizing
  • Voornaamswijziging

 

“In de kern van de moeilijkheden schuilen mogelijkheden.” – Albert Einstein