Advies

Op het gebied van het arbeidsrecht adviseer ik werkgevers en werknemers bij zaken zoals:

– op opstellen of het beoordelen van een arbeidsovereenkomst;
– bij (dreigende) ontslagzaken;
– het opstellen of het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst.

Second opinion

Mocht er al een advies zijn gegeven of een procedure lopen, kun je bij mij ook terecht voor een second opinion. Hiermee kan je eventuele reeds gemaakte afspraken of in een procedure ingenomen standpunten laten toetsen.

Mediation

Als gecertificeerd MfN-mediator kan je mij ook inschakelen bij een conflict tussen een werkgever en een werknemer. Na 1 à 2 gesprekken blijkt vaak al waar de schoen wringt en kan er op een constructieve manier worden gesproken over het verbeteren van de werkrelatie danwel, mocht dat niet meer mogelijk blijken, over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst die zoveel mogelijk recht doet aan de situatie en aan de beide partijen.

 

Voor vragen over arbeidsrecht kun je contact met mij opnemen.