Premarital mediation

Premarital Mediation houdt in dat voordat mensen gaan trouwen, hun partnerschap laten registreren of gaan samenwonen in gesprek gaan met een advocaat – familiemediator. Samen ga je uitgebreid in gesprek over het opstellen van huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingsovereenkomst. Zo wordt onder meer besproken wat jullie ieder belangrijk vinden voor jullie huwelijk, partnerschap of samenleving en verder wat jullie ieder verwachten voor de toekomst. Denk daarbij aan onderwerpen zoals het krijgen van kinderen, het verdelen van de zorgtaken voor de kinderen, wie wanneer blijft werken, wat willen jullie stel dat de relatie toch fout loopt, etc. De mediator zorgt er daarbij voor dat jullie relatie ook juridisch zó geregeld wordt, dat jullie je daar beiden prettig bij voelen.

De mediator maakt in gewoon Nederlands een verslag van de gemaakte afspraken. Via de notaris worden deze afspraken vervolgens formeel vastgelegd in een akte huwelijkse voorwaarden (bij echtparen), akte partnerschapsvoorwaarden (bij geregistreerd partnerschap) of een samenlevingscontract (ingeval van ongehuwde samenwoners). Aan de notariële akte wordt het opgestelde verslag van de gemaakte afspraken gehecht, zodat altijd duidelijk is wat de bedoeling is geweest van de afspraken. Zeker wanneer er bijvoorbeeld kinderen uit een eerdere relatie zijn of het hebben van een eigen zaak, is het verstandig om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken, hetgeen gemakkelijk en efficiënt kan verlopen onder de deskundige begeleiding van een mediator.

Wanneer een relatie in een later stadium om welke reden dan ook verandert of eindigt, is een dergelijke overeenkomst een goede basis om gesprekken met elkaar te voeren.

 

Voor meer informatie over Premarital Mediation, neem contact op of stuur een email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl