Scheidingsmediation

Bij scheidingsmediation help ik je, als advocaat èn als mediator, om als ex-partners tot overeenstemming te komen over alle kwesties die voor de scheiding geregeld moeten worden. Je krijgt allebei persoonlijke en juridische ondersteuning. Kom je tot overeenstemming, dan leggen we de afspraken vast in een scheidingsconvenant. Na ontvangst van het gezamenlijke echtscheidingsverzoekschrift zal de rechtbank de echtscheiding uitspreken. Het voordeel van mediation is dat het in tegenstelling tot een procedure bij de rechtbank sneller en kostenbesparend is. Verder wordt je begeleid in het zoeken naar oplossingen die voor beiden passend en wenselijk zijn, in plaats van dat een rechter in mogelijk negatieve zin voor je beslist.

Mediation ná de scheiding

Ook na de scheiding kan er behoefte bestaan aan bemiddeling of coaching. Zo kunnen de omstandigheden inmiddels zo zijn veranderd, dat er over het wijzigen van de zorgregeling of het aanpassen van de alimentatie dient te worden gesproken. Ook als de communicatie tussen jou en je ex-partner of de communicatie met de kinderen niet naar tevredenheid verloopt, kan via mediation naar een oplossing worden gezocht.

 

Meer weten? Neem contact met me op of stuur een email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl