Van jou als werkgever wordt verwacht dat je de regels van het arbeidsrecht kent en deze regels ook kan toepassen. Deze regels zijn echter vrij ingewikkeld en voortdurend aan verandering onderhevig. Ook een arbeidsovereenkomst heeft veel haken en ogen, zoals bijvoorbeeld de duur van de overeenkomst, opzegtermijnen, concurrentie- en relatiebedingen. Het is dus van groot belang dat de met de werknemer gemaakte afspraken goed vastgelegd worden.
<strong>Als er eenmaal problemen of discussies met een werknemer ontstaan, kan je als werkgever vaak zitten met vragen als:</strong>
<ul>
<li>Wat is raadzaam te doen als een werknemer ziek wordt?</li>
<li>Wanneer is er voldoende dossier opgebouwd om een arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen met een disfunctionerende werknemer?</li>
<li>Welke stappen moet je als werkgever doorlopen om een arbeidsovereenkomst te beëindigen?</li>
<li>Hoe kan een arbeidsovereenkomst dan worden beëindigd:</li>
<li>Wanneer en hoe kan een ontslag op staande voet worden gegeven?</li>
<li>Hoe kan een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd en welke vergoeding moet er dan betaald worden?</li>
</ul>
Bij een arbeidsconflict kan er eerst worden geprobeerd om met elkaar een regeling te treffen. Bij een dergelijk onderhandelingstraject is het dan wel van belang dat je weet wat je rechtspositie als werkgever is. Als een regeling niet mogelijk is en er een procedure bij het UWV of de Kantonrechter nodig is, is het voor jou als werkgever ook van belang om te weten van je moet doen en hoe sterk je zaak er voor staat. Ik kan je in dergelijke situaties adviseren en helpen.
<strong>Ook bij de volgende gevallen kan ik je helpen:</strong>
<ul>
<li>Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten</li>
<li>Opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een werknemer</li>
<li>Aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV</li>
<li>Opstellen van een ontbindingsverzoekschrift voor de Kantonrechter</li>
<li>Opstellen en beoordelen van een vaststellingsovereenkomst om een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen</li>
<li>Voeren van onderhandelingen en procederen</li>
<li>Arbeidsmediation</li>
</ul>