Relatiemediation volgens de SCHIP-aanpak

Voor iedereen die problemen ervaart in zijn of haar relatie kan de SCHIP-aanpak een reddingsboei zijn.

Het kan gaan om verschillende soorten relaties. Of het nu een liefdesrelatie is, of een relatie met je kind of met je ouder, of met een vriend of vriendin. Iedere relatie is ooit gestart en zeer waarschijnlijk ook goed gestart. Op enig moment zijn er barsten ontstaan. Uitgangspunt bij de SCHIP-aanpak is dat de barstjes in de relatie te lijmen zijn. Dat de partners opnieuw met elkaar kunnen verbinden.

SCHIP-aanpak als relatiemediation

De SCHIP-aanpak is ontwikkeld als een postrelationeel rouwtraject voor ex-partners met als uiteindelijke doel samen op te trekken als partners in ouderschap. In de praktijk doet de SCHIP-aanpak steeds vaker dienst als relatiemediation of relatietherapie. De SCHIP-aanpak bestaat uit een aantal fases die de partners gezamenlijk doorlopen. SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners.

In een relatie ontstaan conflicten. Deze worden al dan niet uitgesproken. Conflicten, zowel uitgesproken en uitgewerkt als niet benoemd, kunnen tot verliezen leiden. Deze onderliggende verliesaspecten komen vaak minder in beeld. Verlies genereert rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden gezamenlijk hebben verloren. Een aanpak waarbij aandacht is voor zowel verlies- als conflictaspecten, lijkt een aanzienlijk oplossingspotentieel te hebben om uit de problemen te komen zodat de partners weer samen verder kunnen.

Herstellen van de verbroken verbinding

Het doel van de SCHIP-aanpak is het herstellen van de verbroken verbinding tussen jullie als partners. Om de connectie tussen jullie te herstellen, is het belangrijk om stil te staan bij wat beschadigd is. De beschadigingen in de vier elementen van het HART, het Houvast, de Autonomie, het Rechtvaardigheidsgevoel en het Toekomstperspectief, worden bij jullie beiden geïnventariseerd. Het beschadigde hart moet worden geheeld, zodat het zich opnieuw kan openen en er een nieuwe basis voor de relatie kan ontstaan.

Kernelementen en randvoorwaarden

De kernelementen uit de SCHIP-aanpak zijn:

  • Wat bracht jullie als partners ooit samen?
  • Waar is de relatie gaan schuiven?
  • Hoe kunnen jullie elkaar helpen om elkaar te horen en erkenning te geven?
  • Hoe kunnen jullie samen de beschadiging van de relatie integreren?
  • Hoe kunnen jullie je opnieuw met elkaar verbinden en het vertrouwen in elkaar herstellen?

Randvoorwaarden om de SCHIP-aanpak succesvol te kunnen uitvoeren:

  • Jullie moeten allebei gemotiveerd zijn;
  • Het doel en de verwachting van het traject moet worden vastgesteld;
  • Alle afspraken worden nagekomen;
  • De huiswerkopdrachten worden gemaakt;
  • Wat in de bemiddeling is besproken, blijft binnen de muren van de spreekruimte.

Vijf fases van SCHIP

De SCHIP-aanpak bestaat uit de volgende vijf fases, die tijdens het traject één voor één worden doorlopen:

Fase 1. Samenkomen

Als partners gaan jullie terug naar de tijd waarin jullie je aan elkaar verbonden. Samen kijken jullie naar herinneringen aan een periode waarin jullie goed wisten waarom jullie samen waren. Eventuele destructieve patronen worden besproken. De beschadigde elementen van het HART worden geïnventariseerd en besproken.

Fase 2. Conflict- en verliesverheldering

Jullie kijken naar de conflicten en verliezen die zich tijdens de relatie hebben voorgedaan en zich nu nog voordoen. Besproken wordt wat de connectie is tussen het conflict en het verlies, waarbij het HART-model opnieuw wordt ingezet.

Fase 3 Helpend horen

Jullie geven elkaar erkenning voor de wederzijds aangedane kwetsuren. Er is ruimte om datgene wat nog niet gezegd is, maar wel leeft, bespreekbaar te maken. Door te luisteren naar elkaar ontstaat er aandacht voor de wederzijdse beleving van verlies/beschadiging van de relatie. Het effect hiervan is dat er ruimte ontstaat om elkaar, daar waar mogelijk is, te vergeven voor datgene dat gebeurd is.

Fase 4 Integratie

Het verlies/de beschadiging en alles wat daarmee samenhangt wordt geborgen, waarbij jullie met elkaar een vorm of ritueel bespreken.

Fase 5 Partnerschap

Jullie werken aan het hervinden van elkaar en het herstellen van het geschonden vertrouwen. Jullie maken een nieuwe verbinding om te komen tot een hernieuwde relatie.

Voor meer informatie over de SCHIP-aanpak, kijk op de website www.schipaanpak.nl of stuur een email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.

CONTACT

Havendam 7
3262 AE Oud-Beijerland
Telefoon: 0186 – 203033 / 010 – 5013230
Fax: 010 – 8922922
Email: info@advocatenpraktijkdenhollander.nl

SCHEIDING GOED VOORBEREIDEN?

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en ontvang het gratis e-book met 6 stappen om een scheiding voor te bereiden.