Kind en scheiding

Kinderen en een scheiding

Een scheiding heeft ook voor kinderen grote gevolgen. Alles wat vertrouwd was voor hen, gaat veranderen als hun ouders uit elkaar gaan. Kinderen gaan zich afvragen wat er allemaal gaat gebeuren en voelen zich vaak machteloos. Ze piekeren bijvoorbeeld over de vraag waar ze gaan wonen of hoe vaak ze de andere ouder zullen zien. Er is spanning, onzekerheid, verdriet, schaamte en soms ook opluchting. Kinderen kunnen worstelen met vragen die ze niet durven of kunnen stellen aan hun ouders. Het liefst willen ze aan beide ouders tegelijk loyaal blijven.

Als jullie als ouders gaan scheiden, eindigt jullie partnerschap maar blijft jullie ouderschap. Belangrijk is het daarbij voor ogen te houden dat ieder kind recht heeft op omgang met beide ouders. Probeer waar mogelijk samen de kinderen te vertellen dat jullie gaan scheiden en daarbij te benadrukken dat jullie als ouders van hen blijven houden en er altijd allebei voor hun zullen zijn. Als scheidingsmediator kan ik jullie helpen om de omslag te maken van partner naar ouder, in het belang van de kinderen. Omdat de kinderen ook partij zijn in jullie scheiding kan ik in het kader van scheidingsmediation ook de kinderen in deze verwarrende periode steun bieden door met hen apart een gesprek te hebben. Tijdens dit gesprek kunnen jullie kinderen hun gevoelens, angsten en wensen kenbaar maken aan mij. Op deze manier krijgen jullie kinderen ook een stem tijdens de scheiding. Mocht daar behoefte aan zijn, kan ik jullie kinderen ook doorverwijzen naar een gespecialiseerde kindercoach.

Kinderalimentatie

Voor het levensonderhoud van de kinderen moet voldoende geld zijn. Daarom wordt van beide ouders verwacht dat zij na de scheiding naar rato van hun financiële draagkracht bijdragen in de kosten van de kinderen. De ouder die het meest verdient, betaalt daarom een bijdrage, ook wel kinderalimentatie genoemd, aan de ander. De kinderalimentatie is bedoeld als een bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Totdat de kinderen 21 jaar worden, is de niet-verzorgende ouder verplicht alimentatie te betalen.

Je kunt bij mij terecht als je wilt weten of je aanspraak kunt maken op kinderalimentatie of als je wilt weten welk bedrag je moet gaan betalen. Op basis van jullie financiële gegevens maak ik een alimentatieberekening, aan de hand waarvan ik je dan een advies geef.

Ouderschapsplan

Scheidende ouders zijn verplicht om afspraken over de zorg voor hun minderjarige kinderen vast te leggen in een ouderschapsplan. De kinderen houden ook na een scheiding recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door hun beide ouders. Dit is overigens iets anders dan een 50/50-verdeling, ook wel co-ouderschap genoemd. Het gaat er vooral om dat je allebei verantwoordelijkheid neemt voor je kinderen. Daarom blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag over jullie kinderen ook na de scheiding in stand. Al je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, heb je vanzelf samen het gezag over jullie minderjarige kinderen. In andere situaties moet je eerst zelf iets regelen.

In het ouderschapsplan moet je afspraken maken over:

  • De verdeling van de taken voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen: wie doet wat;
  • De hoofdverblijfplaats van de kinderen en de omgangsregeling;
  • De verdeling van de kosten van de kinderen, bijvoorbeeld de kinderalimentatie;
  • Het uitwisselen van informatie over de kinderen;
  • Het gezamenlijk overleg over belangrijke beslissingen over de kinderen, zoals schoolkeuze;
  • Het onderhouden van de contacten met de andere familieleden;
  • Het halen en brengen van de kinderen.

Kindgesprek 

De rechter verwacht dat jullie het ouderschapsplan met de kinderen bespreken op een manier die bij hun leeftijd past. Als de kinderen 12 jaar of ouder zijn, ontvangen ze van de rechter een uitnodiging om hun mening te geven over het ouderschapsplan of de afspraken die hun ouders of de zorg- en opvoeding hebben gemaakt. De kinderen mogen dan schriftelijk reageren, maar ze mogen ook met de rechter praten tijdens een kindgesprek. De rechter weegt wat de kinderen zeggen mee in de beslissing.

Voor jullie als ouders is het van belang je steeds te blijven realiseren dat kinderen, zolang zij niet meerderjarig zijn, wel hun mening mogen geven maar niet mogen kiezen. Jullie als ouders blijven verantwoordelijk voor de beslissingen.

 

Een voorbeeld van een ouderschapsplan kun je hier downloaden.