juli 22

Het nieuwe ontslagrecht voor jou als werknemer

Het nieuwe ontslagrecht voor jou als werknemer

Het nieuwe ontslagrecht In 2015 is er veel veranderd in het arbeidsrecht door de invoering van een nieuwe wet: de Wet Werk en Zekerheid. Zo zijn onder meer de regels van het ontslagrecht versimpeld met als bedoeling van de wetgever dat het ontslag ‘sneller, goedkoper en eerlijker’ verloopt. Voor jou als werknemer heeft deze wet.

juni 23

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

Bron: UWV  26-09-2014 Wet werk en zekerheid en de veranderingen in ontslag- en arbeidsrecht in 2015 Met de Wet werk en zekerheid komen er onder andere veranderingen in het ontslagrecht en het arbeidsrecht. Met de veranderingen in het ontslagrecht wil het kabinet de route naar ontslag eenvoudiger, sneller en eerlijker maken. De veranderingen in het arbeidsrecht.