maart 17

Werkwijze en contact als gevolg van de Corona-maatregelen

We hebben er helaas allemaal mee te maken: het Corona-virus en de in dat verband getroffen maatregelen… Voor jouw/jullie en mijn veiligheid zal ook mijn kantoor in ieder geval tot 6 april 2020 gesloten zijn voor besprekingen. Reeds geplande afspraken in de periode tot 6 april a.s. komen te vervallen. Onder voorbehoud wordt er al.

juli 22

Op handen zijnde wijzigingen in het familierecht: wet voor draagmoederschap en deelgezag

Tegenwoordig groeien steeds meer kinderen op in een samengesteld gezin of een meeroudergezin. Bovendien worden er steeds meer kinderen geboren via een draagmoeder. Het huidige recht biedt hiervoor geen kader. Het kabinet neemt daarom binnenkort maatregelen om het familierecht beter te laten aansluiten op deze ontwikkelingen in de samenleving. Er zal worden ingespeeld op de.

juli 22

Scheiding van tafel en bed of een proefscheiding?

Wil jij of je partner scheiden, maar is dit volgens je geloof niet toegestaan? Of wil je graag financieel onafhankelijk leven, terwijl je wel getrouwd blijft? Jullie kunnen dan kiezen voor een scheiding van tafel en bed. Bij een scheiding van tafel en bed blijven jullie volgens de wet getrouwd, maar jullie gaan wel gescheiden.

juli 22

Mag ik na de scheiding verhuizen met de kinderen waarheen ik wil?

Indien je na jullie scheiding samen met de kinderen wilt verhuizen, heb je toestemming van de andere ouder nodig als jullie beiden zijn belast met het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit betekent namelijk dat de belangrijke beslissingen ten aanzien van de kinderen door beide ouders genomen moeten worden. Dit geldt dus ook voor de.

Nieuwer Ouder 1 2 13 14