Partneralimentatie

Na een scheiding dient ieder volgens de wet zoveel mogelijk voor zichzelf te zorgen en bij te dragen in de kosten van de kinderen. Als jij of je partner dat echter niet of nog niet kan, is er behoefte aan partneralimentatie. Je kunt met elkaar een alimentatie afspreken die past bij de financiële situatie van je partner. Je kunt ook de rechter vragen om een bedrag vast te stellen. Ik kan je helpen bij de vraag of jij in jouw geval aanspraak kunt maken op partneralimentatie en zo ja, hoe hoog dit bedrag dan is. Ook als er in het verleden al een bedrag aan partneralimentatie is afgesproken of door de rechter is vastgesteld, kan ik beoordelen of dat bedrag nog wel aan de huidige regels voldoet en mogelijk moet worden aangepast.

Pensioen

De wet stelt dat je bij een scheiding alle aanspraken op ouderdomspensioen die tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd, moet verdelen. De officiële term hiervoor is ‘pensioenverevening’. Als je binnen twee jaar na de officiële echtscheiding het pensioenfonds via het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ op de hoogte brengt van de scheiding, betaalt dat fonds later, als degene die het pensioen heeft opgebouwd de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, het aandeel dat de ander hierin tijdens het huwelijk heeft opgebouwd rechtstreeks uit.

Je kunt er echter ook voor kiezen om afstand te doen van pensioenverevening. Ook hierover kun je voor verdere informatie bij mij terecht. Mocht er een uitgebreid advies nodig zijn, dan kan ik je doorverwijzen naar de pensioenadviseur met wie ik samenwerk in het samenwerkingsverband Life-events.

Download hier het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’.