mei 4

Wijzigt je kinderalimentatie in 2015?

Tags: , , , , , , , , ,
Wijzigt je kinderalimentatie in 2015?

Nieuwe Wet hervorming kindregelingen

Wellicht heb je er al iets over gehoord of gelezen, maar per 1 januari 2015 is er een nieuwe wet, de Wet hervorming kindregelingen, in werking getreden. In deze wet is geregeld dat een aantal fiscale voordelen, zoals onder meer de alleenstaande ouderkorting en het fiscale voordeel voor betaalde kinderalimentatie, komen te vervallen. Om het verlies aan alleenstaande ouderkorting te compenseren kan een alleenstaande ouder nu aanspraak maken op een ‘alleenstaande ouderkop’. Dit is een aanvulling op het kindgebonden budget van maximaal € 3.050,00 per jaar.


Heeft deze nieuwe wet gevolgen voor de kinderalimentatie?

Ik ben inmiddels al meerdere keren door cliënten gebeld met de vraag of dit gevolgen heeft voor het bedrag dat zij aan kinderalimentatie moeten betalen of ontvangen. Mijn antwoord hierop is dan dat dit inderdaad gevolgen kan hebben voor de financiële situatie voor zowel de betalende ouder als de ouder die de alimentatie ontvangt. Als blijkt dat door deze nieuwe wet de financiële situatie van een van de ouders verandert, kan dit ook een reden zijn om een wijzigingsverzoek bij de rechtbank in te dienen.

Ik geef hierna een aantal voorbeelden van de gevolgen die deze wet kan hebben.

Voorbeelden

Voorheen, dat wil zeggen vóór 1 januari 2015, kon de ouder die een bedrag aan alimentatie voor de kinderen van minimaal € 139,00 per maand per kind betaalde, aanspraak maken op een fiscale aftrek voor de betaalde kosten van levensonderhoud van de kinderen  van ca. € 30,00 tot € 40,00 per maand per kind. Deze regeling is met de nieuwe wet met ingang van 1 januari jl. vervallen. Dit betekent voor deze ouder dat hij of zij maandelijks een hoger bedrag aan kinderalimentatie betaalt, waardoor zijn of haar financiële draagkracht lager wordt.

Ook bijvoorbeeld in de situatie dat de ouder die de kinderalimentatie ontvangt gaat samenwonen met een partner die een eigen inkomen heeft, vervalt voor deze ouder de aanspraak op een kindgebonden budget. Verder kan deze ouder ook geen aanspraak maken op de alleenstaande ouderkop. Het wegvallen van deze aanspraak betekent onder de nieuwe wet dat de behoefte van de kinderen, dat wil zeggen het bedrag dat kinderen kosten, toeneemt, waardoor het gedeelte dat de betalende ouder voor zijn of haar rekening dient te nemen toeneemt.

De ontvangende ouder die een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt onder de nieuwe wet geen aparte alleenstaande oudertoeslag meer. In plaats daarvan maakt deze ouder aanspraak op het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop. In veel gevallen wordt met deze toeslagen het hele bedrag van de kosten van de kinderen gedekt. Voor de ouder die moet bijdragen kan dat betekenen dat deze geen kinderalimentatie meer behoeft te betalen.

Wat te doen?

Dit zijn een aantal voorbeelden van wat de gevolgen van deze nieuwe fiscale regels kunnen zijn. Of de nieuwe wet voor jou in jouw situatie gevolgen heeft, kan dus niet zomaar worden aangegeven. Dit zal per situatie moeten worden berekend.

In veel gevallen zal de nieuwe wet leiden tot een wijziging van omstandigheden die rechtvaardigt dat de kinderalimentatie opnieuw wordt vastgesteld. Dit kan door via een eigen advocaat een wijzigingsverzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Echter, afgezien van de kosten die een dergelijke procedure met zich meebrengt, leert de praktijk dat het opstarten van een nieuwe procedure, zeker omdat het de financiën betreft, de verhouding tussen ouders op scherp kan zetten, wat vervolgens ook zijn weerslag kan hebben op het contact en de omgang met de kinderen.

Samen overleggen

Om voor jouw situatie na te gaan of de nieuwe fiscale regels gevolgen hebben, is het een goed alternatief om in plaats van het opstarten van een procedure samen met je ex-partner om de tafel gaat zitten. Omdat de fiscale regels gecompliceerd zijn en de gevolgen per situatie weer anders kunnen zijn, kan het echter lastig zijn om dit zelf te berekenen. Je kan er daarom ook voor kiezen je hierbij samen te laten begeleiden en adviseren door een vFAS advocaat-scheidingsmediator. Dit is een advocaat, die is gespecialiseerd in het familierecht en is aangesloten bij de specialisatievereniging vFAS (www.vfas.nl). Daarnaast is deze advocaat ook mediator. Een mediator is iemand die mensen begeleidt die in onderling overleg afspraken willen maken. Kijk voor meer informatie over (scheidings-)mediation op mijn website: http://www.advocatenpraktijkdenhollander.nl/scheiding-en-mediation.

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat de communicatie tussen jou en je ex-partner zo minimaal of zelfs slecht is, dat het samen in gesprek gaan of het inschakelen van een vFAS advocaat-scheidingsmediator niet tot de mogelijkheden behoort. Je kan dan ook zelf contact opnemen met een vFAS advocaat-scheidingsmediator en dit aan hem of haar voorleggen. Deze kan vervolgens proberen om namens jou in overleg te treden met je ex-partner en zijn of haar eventuele advocaat. Op deze manier kunnen er alsnog in overleg vragen op dit gebied worden beantwoord en eventueel nieuwe afspraken worden gemaakt.

Wil je weten of deze nieuwe fiscale regels voor jou gevolgen heeft of wil je reageren op dit artikel? Stuur e-mail naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.

Ik ben ook benieuwd naar jouw ervaringen met de nieuwe fiscale kindregelingen. Als je deze met mij wil delen, plaats een reactie onder dit bericht of stuur mij een email.